Průvodce:TRIMED (3. LF UK)

Z WikiSkript

Sdružení studentů 3. lékařské fakulty UK TRIMED je studentskou organizací zaměřenou na pořádání nejrůznějších vzdělávacích, společenských a kulturních událostí. Vzniklo v roce 1997 a za jedenáct let existence se cíle, se kterými bylo sdružení založeno, nezměnily. Po celý tento čas se tým dobrovolníků z řad studentů snaží o vytvoření sítě komplexních služeb, která v současné době umožňuje studentům fakulty realizovat jakoukoli činnost, která by mohla obohatit a zpříjemnit jejich studium.

Akce TRIMEDU[upravit | editovat zdroj]

Sdružení je dnes téměř výhradním organizátorem širokého spektra akcí probíhajících na 3. LF. Tyto akce jsou vyhledávány a často i napjatě očekávány velkou částí studentů. V první řadě jde o pořádání reprezentačních plesů fakulty, na kterých se setkávají studenti a pedagogové a které jsou nejprestižnější a nejnavštěvovanější společenskou událostí sezony. Nedílnou součástí plesu je nabitý program, ve kterém nechybí studentské předtančení, studentská kapela, tombola s hodnotnými cenami, benefiční aukce na podporu dětského domova Hillary Clintonové v Říčanské ulici na Vinohradech a novinkou je vyhlášení ankety Syllabova křída o nejoblíbenější pedagogy. Důležitou součástí plesů je i uvolněná atmosféra, která umocňuje příjemný zážitek všech návštěvníků.

Neméně oblíbenou akcí je Mikulášská zábava, pravidelně konaná při příležitosti tohoto svátku. Nezapomenutelnou a tradiční součástí harmonogramu zábavných akcí je i Parník, v květnu konaná maškarní party odehrávající se na palubě parníku plujícího na vlnách Vltavy.

Zaměření na společenské akce je však jen jednou z priorit sdružení, které rovněž zaštiťuje organizaci oblíbené a důležité burzy učebnic, Studentské vědecké konference, na podzim každoročně konaného „Prasete“, které je příjemně stráveným víkendovým výletem spojeným s grilováním čuníka a jehož se pravidelně účastní řada studentů všech ročníků a i někteří pedagogové. Z dalších akcí jmenujme například občasné Středeční čaje, což jsou besedy se zajímavými osobnostmi, jejichž hosty se již stali například Marek Eben, Lukáš Pollert, Svatopluk Karásek, Jaromír Nohavica a mnoho dalších.

Seznamovací soustředění Dobronice[upravit | editovat zdroj]

Dále se TRIMED aktivně podílí na organizaci úvodního seznamovacího soustředění studentů prvního ročníku, kde koordinátoři z vyšších ročníků mimo jiné seznamují nové spolužáky se základy první pomoci, pořádají teambuildingovou medickou olympiádu a sdělují vlastní zkušenosti se studiem na fakultě. Díky aktivitě členů TRIMEDU byl pro „čerstvé prváky“ na 3. LF rovněž zaveden Orientační den konaný poslední neděli před začátkem akademického roku. Zde zástupci pedagogů objasní požadavky, které budou na studenty kladeny v prvních dvou semestrech, a zástupci z řad studentů pomůžou nováčkům zorientovat se v budově fakulty i přilehlém areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Celá akce je zakončena večerní párty.

Humanitární činnost[upravit | editovat zdroj]

Neopomenutelnou součástí činnosti TRIMEDU jsou i preventivní a humanitární akce. Ve spolupráci s IFMSA CZ (českou pobočkou International Federation of Medical Students Associations) je pravidelně pořádána soutěž Daruj Krev na podporu Transfuzní stanice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Každoročně 1. prosince, při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, se TRIMED zapojuje do finanční sbírky na podporu nemocných AIDS a v adventním období pořádá sbírku sladkostí Vánoční stromeček pro děti z dětského domova Hillary Clintonové, který sdružení dlouhodobě podporuje. Pravidelně, rovněž ve spolupráci s IFMSA, jsou pořádány četné humanitární sbírky. Členové sdružení se rovněž snaží pořádat či zaštiťovat semináře na zajímavá témata, o něž projevují velký zájem studenti i mnozí pedagogové. Další oblíbenou součástí působení IFMSA na naší fakultě je i Smoke Free Party konaná začátkem akademického roku a spojená s protikuřáckou osvětou.

Členství[upravit | editovat zdroj]

Členem sdružení studentů TRIMED se může stát každý student 3. lékařské fakulty. TRIMED funguje díky odhodlanosti studentů, kteří mají zájem dělat práci navíc, kteří se bez nároku na odměnu snaží vytrvat a zachovávat vážnou, ale i zábavnější stránku studia. TRIMED jim na oplátku umožňuje setkat se zajímavými lidmi, užít si spoustu legrace, najít možnost seberealizace a získat mnoho zajímavých a potřebných zkušeností, které se dají uplatnit v budoucím náročném zaměstnání i v životě.

TRIMED existuje proto, aby přispěl do společenského života na fakultě a zpříjemnil studium všem studentům, kteří od své alma mater očekávají i něco jiného než jen pravidelný koloběh přednášek, seminářů a stáží. K tomu pomáhá také laskavá podpora fakulty, která považuje TRIMED za rovnocenného partnera. Díky tomu se podařilo vytvořit organizaci, jež rozhodně není v rámci lékařských fakult v České republice obvyklá. Všem, kteří organizaci v činnosti pomáhají a zachovávají svou přízeň, patří veliké díky.

Organizace sídlí v budově děkanátu v místnosti č. 226A. Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu: trimed@lf3.cuni.cz. Aktuální informace o tom, co se děje můžete rovněž nalézt na webu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]