Průvodce:Tropické nemoci 1,2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Tropické nemoci 1,2
B00134
Garant MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Kredity 6
Web Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze
SIS informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita 50
Způsob ukončení zápočtový test


Předmět je vyučován v obou semestrech, tedy letní semestr navazuje na zimní a pro získání kreditů je nutné zvládnout obě části. Je doporučen pro studenty 4., 5. a 6. ročníků. Přednášejícím je MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. Semináře jsou ve středu odpoledne, jsou povinné a jsou vedeny interaktivní formou, zpravidla na začátku se probírá nějaká zajímavá kazuistika a poté se přejde k samotné přednášce.
Pro udělení zápočtu je po každém semestru nutné napsání testu, který se skládá z 15 otázek s jednou správnou odpovědí. Je třeba získat alespoň 10 bodů. Test není úplně lehký, ale dá se opakovat. Učit se je vhodné z prezentací, které jsou v průběhu semestru vyvěšeny na SIS.
Jednoznačně přínosný předmět pro ty, kteří se chtějí věnovat infekčnímu lékařství, popřípadě mají zájem vyjet na stáž do nějaké tropické země!!