Průvodce:Urgentní medicína na ulici (BSL) - výuka pomocí simulací (1. LF UK)

Z WikiSkript

Urgentní medicína na ulici (BSL) - výuka pomocí simulací
B01965
Garant MUDr. Robert Pleskot
Kredity 2
SIS informace v SISu
Počet hodin 19
Kapacita 36
Způsob ukončení je udělen na konci absolvování za 75% docházku (jedna ze čtyř lekcí je přípustná) a úspěšné zvládnutí závěrečné simulace v poslední hodině

Urgentní medicína na ulici (Basic Life Support) je zážitková výuka zaměřená na praktický nácvik první pomoci v různých situacích. Výuku vyučují studenti z vyšších ročníků, kteří absolvovali kurz v průběhu zimního semestru, dohlížejí na ně lékaři z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM). Úvodní přednáška probíhá v posluchárně KARIM (Hoderova síň) a další výuka v simulačním centru Fyziologického ústavu a venku. Studenti mají možnost si vše vyzkoušet v situacích, které jsou velice podobné reálu, často se chodí ven a provádějí se různé simulace. Na konci kurzu je student schopen zareagovat na okolní situaci, mechanismus úrazu, poruchu vědomí, dechu i oběhu a hlavně podat základní první pomoc.

Výuka začíná společnou úvodní přednáškou, kde studenti získají základní informace, poté se rozdělí do skupin a každá skupina přijde na výuku ve 4 týdnech (jeden turnus) v průběhu semestru po dobu cca 2 hodin, pondělí nebo úterý 14:15 (termín si každý může zvolit podle svých časových možností, pitev atd.). V případě vynechání určité hodiny je možné si výuku nahrazovat s jiným turnusem, dobré je dopředu informovat lektory, kteří vyučují v daný turnus. Možná je jedna absence. Zápočet je udělován za aktivní účast.

Komunikace s lektory a organizační věci (např. nahrazování) se řeší zejména přes facebook - skupina účastníků urgentní medicíny v simulacích.