Průvodce:Výzkum - farmaceutický průmysl - terapie - úhrada (1. LF UK)

Z WikiSkript

Výzkum - farmaceutický průmysl - terapie - úhrada
B01957
Garant Mgr. Jiří Valach
Kredity 2
SIS informace v SISu
Počet hodin 7
Kapacita 40
Způsob ukončení zápočet za docházku, písemná zpětná vazba formou e-mailu k obsahu


Volitelný předmět určený pro studenty 3. - 6. ročníku, probíhající formou seminářů v zimním semestru. Seminářů je v průběhu semestru 8, trvají 60 - 90 minut a jsou zaměřeny na problematiku vývoje, výroby a registrace léčiv. V průběhu seminářů je ponechán dostatek času na případné dotazy a diskusi. Součástí volitelného předmětu je exkurze do společnosti zentiva. Podmínkou zápočtu je minimálně 80% účast na seminářích. Po splnění podmínek zápočtu může student získat odbornou knihu dle vlastního výběru. Podrobnější informace naleznete v SISu.