Průvodce:VP Propedeutika zobrazovacích metod (1. LF UK)

Z WikiSkript

Propedeutika zobrazovacích metod
B02925
Garant MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Kredity 2
SIS informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 200
Způsob ukončení vypočutie prednášok na webe


Tento voliteľný predmet je možné si zapísať v zimnom semestri a je doporučený pre študentov 3. ročníka. Na začiatku semestra vám príde e-mail s pokynmi ako sa prihlásiť do kurzu a odkaz na kurz. Výučba prebieha formou e-learningu. Ide o 14 interaktívnych nahrávok, ktoré si musí študent sám preklikať a vypočuť (to či ste úspešne prešli cez prednášku zaznamená systém a pri danej kapitole sa vám objaví zelená fajka). Po zhliadnutí materiálov je udelený študentovi zápočet vo vopred určenom termíne, ktoré vám pán doktor Beneš pošle na e-mail.