Průvodce:Vybrané chirurgické výkony (1. LF UK)

Z WikiSkript

Vybrané chirurgické výkony
B01686
Garant MUDr. Jakub Tesař
Kredity 4
SIS Informace v SISu
Počet hodin 30
Způsob ukončení zápočet za prezenci

Předmět je určen pro zájemce o chirurgické obory ze 4. až 6. ročníku a můžete si ho zapsat v letním semestru. Cílem je seznámit se s vybranými chirurgickými výkony, jejich indikacemi, operační taktikou a postupem.

K probíraným tématům patří:

  • cholecystektomie,
  • plastika tříselné kýly,
  • operace křečových žil,
  • antirefluxní operace,
  • technika základních anastomos,
  • resekce tlustého střeva,
  • resekční výkony na žaludku,
  • vybrané výkony na pankreatu, splenektomie,
  • resekční výkony na játrech a
  • appendektomie.

Úroveň přednášek záleží na vyučujícím, který dané téma vede. Některé přednášky byly skvělé, vyučující kromě teoretického výkladu zapojili i videoukázky jednotlivých výkonů s vlastním komentářem. Při tématu operace křečových žil jsme si také prohlédli operační síto. Jiné přednášky byly méně zajímavé.

Na konci semestru jsme se s as. Tesařem domluvili na jedné hodině navíc, kdy jsme měli možnost vyzkoušet laparoskopické trenažéry. Přístup as. Tesaře k vedení předmětu je skvělý, záleží mu na tom, aby předmět medikům něco přinesl. Asi dvakrát se nám stalo, že asistent, který měl vést přednášku, v ten den nemohl, a tak jsme pak hodiny nahrazovali.

Přednášky se konají jednou za čtrnáct dní v pondělí v knihovně I. chirurgické kliniky, začátek je ve 14 hodin. Končí se obvykle před půl čtvrtou. Na první hodinu je nutné přinést s sebou docházkový list (najdete ho v SISu). Na jednotlivých přednáškách pak získáváte podpisy vyučujících. Zápočet dostanete za účast, jedna absence je tolerovaná bez problémů. Pokud budete chybět vícekrát, domluvte se s as. Tesařem, v tomto ohledu je velice vstřícný.