Průvodce:Vybrané kapitoly z embryologie člověka (1. LF UK)

Z WikiSkript

Vybrané kapitoly z embryologie člověka
B00736
Garant doc. MUDr. Tomáš Kučera, PhD.
Kredity 2
Web Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze
SIS Informace v SISu
Počet hodin 14
Kapacita 140
Způsob ukončení zápočet za docházku

Vybrané kapitoly z embryologie člověka jsou vyučovány jednou týdně na Purkyňově ústavu, po dobu 90 minut, celkem 7 týdnů. Je možná jedna omluvená absence, ale tolerují i dvě. Při třech absencích bylo nutné psát seminární práce. Na hodinách se probírá embryologie detailněji, což určitě přijde vhod jak studentům všeobecného lékařství ke zkoušce z anatomie, tak zubařům ke zkoušce z histologie. Je nutné zůstat do konce hodiny, abyste dostali na spešl papírek podpis. Zápočet je udělen za "aktivní" účast