Průvodce:Vybrané kapitoly z teratologie (1.LF UK)

Z WikiSkript

Vybrané kapitoly z teratologie
B02937
Garant MUDr. Antonín Šípek
Kredity 2
Web Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN
SIS informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 25
Způsob ukončení zápočet za docházku


Vybrané kapitoly z teratologie jsou příjemný a zajímavý jednosemestrální volitelný předmět vyučovaný na ÚBLG 1. LF UK a VFN. Jde o cyklus 7 seminářů (jednou za 14 dní, ve středu, 14:00 - 15:30), zaměřených na problematiku vývojových vad. Dozvíte se podrobnosti o klinicky významných příčinách vzniku vývojových vad, možnostech jejich prenatální i postnatální diagnostiky a seznámíte se základy syndromologické diagnostiky. Předmět je vhodný nejen pro budoucí klinické genetiky, ale i budoucí pediatry, dětské chirurgy, gynekology a porodníky. Odbornící na dané téma se v přednášení střídají. Aktuální sylabus naleznete zde. Zápočet je udělován za docházku.