Průvodce:Základy anesteziologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Základy anesteziologie
B01261 ZS, B01362 LS
Garant doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
Kredity 3
Web Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
SIS

Informace v SISu ZS

Informace v SISu LS
Počet hodin 15
Kapacita 10
Způsob ukončení zápočet za účast, povolena 1 absence

Předmět je určený primárně pro studenty ze 4. a 5. ročníku s možným budoucím zájmem o obor anesteziologie. Výuka probíhá v Anesteziologicko-resuscitační klinice 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (seminární místnost ARK na pavilonu B3, sraz v RTG čekárně pavilonu B3 - přízemí vpravo). Semináře probíhají v úterý a ve čtvrtek od 14 do 15-16 hod po dobu 4 týdnů na přelomu listopadu a prosince. Díky relativně malému počtu studentů je velký prostor pro dotazy a individuální přístup. Probíhá formou seminářů, které jsou, z povahy oboru, hodně zaměřené na farmakologii. V rámci předmětu je možné vyzkoušet si např. intubaci na modelu, případně si domluvit návštěvu s anesteziologem na sále. Zápočet je udělován za účast, povolena je 1 absence. Před začátkem výuky je vyžadované potvrzení účasti nejen v SISu, ale také telefonicky, elektronicky, nebo osobně na sekretariátu kliniky.