Průvodce:Základy chirurgie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Základy chirurgie
B01365
Garant doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.
Kredity 3
Web Chirurgická klinika Nemocnice Na Bulovce
SIS informace v SISu
Počet hodin 20 hodin
Kapacita 20
Způsob ukončení zápočet za docházku

Volitelný předmět určený pro studenty 4. až 6. ročníku se zájmem o břišní a hrudní chirurgii. Výuka probíhá formou seminářu v zimní semestru na chirurgické klinice v Nemocnici Na Bulovce. Zápočet je udělen na konci výuky za docházku. Je tolerována jedna absence.


Semináře trvají většinou hodinu a probíhají formou přednášek na vybraná témata z chirurgie. Rozvrh, jméno přednášejícího a téma jednotlivých seminářu lze najít v SISu.