Průvodce:Základy lékařské chemie - obecná a fyzikální chemie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Základy lékařské chemie - obecná a fyzikální chemie
B01368
Garant doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc.
Kredity ZS 2
Web Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
SIS informace v SISu
Počet hodin 11 hod
Kapacita 80 míst
Způsob ukončení zápočet za docházku


Základy lékařské chemie - obecná a fyzikální chemie je volitelný předmět určený pro první ročník.

Výuka probíhá během zimního semestru v pátek od 14:15 do 15:45 v posluchárně Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Kateřinská 32, 2. patro vpravo (číslo dveří 3.073). Přednášky začínají ve 3. výukovém týdnu. Výuka zahrnuje kromě přednášek dva semináře na procvičení základních chemických výpočtů. Semináře se konají ve stejný čas a na stejném místě jako přednášky. Sylabus přednášek a seminářů je na webových stránkách ústavu: https://ulbld.lf1.cuni.cz/ a na SISu.

Zápočet je udělován na základě prezence. Během semestru jsou tolerovány maximálně dvě absence na přednáškách/seminářích. Studenti, kterým se výuka překrývá s pitvami, jsou z výuky nepovinného předmětu omluveni.