Průvodce:Základy lékařské chemie - organická chemie a biochemie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Základy lékařské chemie - organická chemie a biochemie
B01940
Garant doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc.
Kredity LS 2
Web Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
SIS informace v SISu
Počet hodin 11
Kapacita 90 míst
Způsob ukončení zápočet za docházku


Základy lékařské chemie - organická chemie a biochemie je volitelný předmět určený studentům prvního ročníku Všeobecného lékařství, kteří si chtějí prohloubit znalosti organické chemie.

Výuka probíhá během letního semestru v pátek od 14:15 do 15:45 v posluchárně Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Kateřinská 32, 2. patro (číslo dveří 3.073). Výuka zahrnuje kromě přednášek i semináře na procvičení základních chemických výpočtů. Semináře se konají ve stejný čas a na stejném místě jako přednášky. Rozpis probíraných témat je uveden v sylabu na stránkách ústavu: https://ulbld.lf1.cuni.cz a v SISu.

Zápočet je udělován na základě prezence. Během semestru jsou tolerovány maximálně dvě absence na přednáškách/seminářích, včetně pitev.