Průvodce:Základy lékařského myšlení (1. LF UK)

Z WikiSkript

Základy lékařského myšlení
B02404
Garant prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.
Kredity 3
SIS informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita 30
Způsob ukončení aktivní účast na hodině a za docházku


Volitelný předmět Základy lékařského myšlení probíhá formou diskuze mezi studenty a prof. Dr. Dolistom. Na hodině se probírají témata o uvažovaní a rozhodovaní se lékaře. Zimní semestr je zaměřen od logiky přes interpretaci projevů pacienta, zákonitosti lidského organizmu a přístup k pacientovi. V letním semestru jsou přednášky zaměřené na povahu lidské osoby a člověka v jeho celku na dějinném pozadí. VP je pro všechny studenty prvního až šestého ročníku. Výuka probíhá ve Faustově domě kdy na konci semestru dostanete zápočet za aktivní účast na hodině a za docházku.