Průvodce:Základy neurověd (1. LF UK)

Z WikiSkript

Základy neurověd
B00709
Garant prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSC.
Kredity 2
SIS Informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 50
Způsob ukončení zápočet za účast

Předmět je určen pro studenty 3.–5.ročníku všeobecného lékařství a je vyučován v zimním semestru. Přednášky se konají 1x za týden po dobu 5 týdnů a trvají 1,5 hodiny v posluchárně Fyziologického ústavu. Informace o zahájení kurzu najdete na stránkách Fyziologického ústavu. Na přednáškách jsme si rozšířili znalosti z oblasti neurověd. Studentům z 2.ročníku se může hodit pro zkoušku z fyziologie navštívit přednášku o mediátorových systémech.

Přednášky zahrnují tato témata: sensorické funkce CNS, mediátorové systémy, vývoj a plasticita mozku, funkční morfologie synapsí, EEG. Na přednáškách se střídají vyučující z fyziologického ústavu. Absence povolena není a zápočet je udělen za účast.