Průvodce:Zápis (2. LF UK)

Z WikiSkript

Tak, a je to tady! Úspěšne jste přešli přijímacím řízením, v SISu vám svíti status přijat a vy jste konečne doskákali na stole od radosti. A co teď? V prvním řade je třeba sledovat stránku 2.lf, hlavne sekci aktuality. Tam budete totiž informováni o termínu zápisu ke studiu. Termíny bývají vypsané dva, jeden řádný a jeden náhradní (pro ty, kteří se řádného termínu nemohou účastnit). V praxi je jedno, na který přijedete.

Co dělat, když mi ani jeden termín nevyhovuje?[upravit | editovat zdroj]

Máte vícero možností:

  1. Ideálne pověřit někoho (dúveryhodného), aby zápis provedl za vás: vybavíte ho všemi potřebnými informacemi, plus dokumentem, ve kterém stvrzujete, že mu při zápise odevzdávate vaší plnou moc. Vzor plné moci.
  2.  Dohodnout si váš další postup na studijním. Stačí tam prostě zavolat, nebo napsat e-mail, kde vysvetlíte, že se zápisu nemúžete zúčastnit a zeptáte se, co máte teda dělat. Tam vám navrhnou individuální řešení. (Pravdepodobne, aby jste se za nimi zastavili někdy, kdy budete moct.)

Samotný zápis[upravit | editovat zdroj]

Co s sebou?

  •  psací potřeby (budete vypisovat fůru dokumentů)
  •  2 fotografie prúkazového formátu (3,5 x 4,5 cm)
  •  1300 Kč na úvodní soustředení v Dobronicích (žádné také, že se vám nechce, účast sice není povinná, ale rozhodně stojí za to) – od roku 2017 se platí převodem
  •  úředne ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Vysvědčení vám uředne ověří na vašem městském/obecném úřade, nebo u notáře (notář býva obvykle trochu drahší). POZOR!! S originálem vysvědčení vás ke zápisu nemusí pustit.
  •  pevné nervy... pokud přijedete na řádný termín zápisu, bude tam hodně lidí a múže se vám poštestit, že si postojíte ve velice dlouhé fronte...

Jak to probíhá?[upravit | editovat zdroj]

Všichni si nastoupíte na chodbě před velkou posluchárnou. Nejdřív vás budou chvíli napínat (stejne jako na přijímačkách), aby jste byli pak následne lépe schopni procítit ten skvělý pocit, že jste již studenti. Připravte si občanku a kopii maturitního vysvědčení a postavte se do fronty, která se vytvoří před jednymi dvěřmi do posluchárny. Do ní vás pustí jen, když jim ukážete občanku, odevzdáte kopii maturitního vysvědčení a podepsáte se na prezenční listine. Do ruky dostanete malou knižečku - výkaz o studiu na vysoké škole (čti Index), tonu papírú leták k Dobronicím a obálku s informacemi od ÚVI. Múžete si jít sadnout a začít vyplňovat dokumenty (múžete počkat, až vás k tomu vyzvou, ale dostanete vzor a vyplňovaní je trocha intuitivní). Vyplníte přihlášku do knihovny, Index, potvrzení o studiu. Všechny tyhle věci spolu s 1300Kč přineste dole ke katedře. Když budete mít štestí, obejdete do bez rady, pozdeji se však začíná tvořit, rychle roste, až dosáhne astronomických rozměrú (až po vstupné dveře). Dostanete ješte pár info o studentské kartičke a fakultní kupón (pečlivě uschovejte, budete ho potřebovat k výdaji ISIC!!)