Průvodce:Zobrazovací metody v klinické praxi (1. LF UK)

Z WikiSkript

Zobrazovací metody v klinické praxi
B01072
Garant prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Kredity 3
Web Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN
SIS Informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 25
Způsob ukončení zápočet za docházku, povolené 2 absence

Volitelný předmět určený pro klinické ročníky. Navazuje na výuku radiodiagnostiky ze čtvrtého ročníku, ale jde zapsat i když není radiodiagnostika zatím splněna. Výuka probíhá každý týden letního semestru v úterý od 13:00 do 13:45. Většina přednášek se koná v posluchárně RDG kliniky ve VFN, ostatní podle aktuálního rozvrhu, který naleznete na stránkách kliniky a v SISu. Výuka probíhá formou seminářů na jednotlivá témata. Moc praktická, kromě vlastních pokusů o hodnocení CT, není. Počet studentů na předmětu také moc osobní přístup a zkoušení si dovedností nedovoluje. Zápočet je udělován za docházku na poslední hodině. Tolerují se 2 absence.