Primipara

From WikiSkripta

Heslo

Jako primipara se označuje žena, která rodí poprvé – prvorodička.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČECH, Evžen. Porodnictví. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 8024713039.
  • VOKURKA, Martina a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 6. vydání. 2006. 0 s. ISBN 80-7345-105-0.