Procvičování:Chirurgické nástroje/zdroj

Z WikiSkript
<textcards>
 <cardset>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/9/9a/Cerviko-kapit%C3%A1ln%C3%AD_n%C3%A1hrada.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/9/9a/Cerviko-kapit%C3%A1ln%C3%AD_n%C3%A1hrada.JPG" width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Cervikokapitální náhrada
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/d/db/Dlaha_p%C5%99%C3%ADm%C3%A1.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/d/db/Dlaha_p%C5%99%C3%ADm%C3%A1.JPG" width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Dlaha fixační
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/3/38/Dlaha_radi%C3%A1ln%C3%AD_dist%C3%A1ln%C3%AD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/3/38/Dlaha_radi%C3%A1ln%C3%AD_dist%C3%A1ln%C3%AD.JPG" width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    LCP dlaha (''Locking compression plate'') (také úhlově stabilní) – lze poznat podle závitů v otvorech pro šrouby. Tato dlaha je používaná pro proximální humerus.
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/8/85/Dlaha_%C5%BEl%C3%A1bkov%C3%A1.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/8/85/Dlaha_%C5%BEl%C3%A1bkov%C3%A1.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Dlaha žlábková
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/3/38/Dynamick%C3%BD_ky%C4%8Deln%C3%AD_%C5%A1roub_%28DHS%29.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/3/38/Dynamick%C3%BD_ky%C4%8Deln%C3%AD_%C5%A1roub_%28DHS%29.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Proximální femorální hřeb (PFN), někdo používá i název DHS = ''dynamic hip screw'', který je ovšem dnes spíše vyhrazen pro mechanismus šroub+dlaha, bez nitrodřeňového hřebu.
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/4/4d/Elektrokauter.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/4/4d/Elektrokauter.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Monopolární elektrokauter (žluté tlačítko je řezání, modré pálení)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/8/86/Ender%C5%AFv_prut.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/8/86/Ender%C5%AFv_prut.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Kirschnerův drát
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/7/7d/H%C3%A1k_ok%C3%A9nkov%C3%BD%2C_mal%C3%BD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/7/7d/H%C3%A1k_ok%C3%A9nkov%C3%BD%2C_mal%C3%BD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Hák okénkový, malý (appendikální)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/a/ae/H%C3%A1k_ok%C3%A9nkov%C3%BD%2C_velk%C3%BD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/a/ae/H%C3%A1k_ok%C3%A9nkov%C3%BD%2C_velk%C3%BD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Hák okénkový, velký
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/a/a8/H%C3%A1k_prohnut%C3%BD%2C_b%C5%99i%C5%A1n%C3%AD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/a/a8/H%C3%A1k_prohnut%C3%BD%2C_b%C5%99i%C5%A1n%C3%AD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Jaterní hák / Hák střední plný /Langenbackův hák / Ekartér plochý střední (dle as. Klofandy by se pro tento nemělo pojmenování ekartér používat)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/a/ac/H%C3%A1k_sedlov%C3%BD%2C_jatern%C3%AD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/a/ac/H%C3%A1k_sedlov%C3%BD%2C_jatern%C3%AD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Ekartér velký (pro břišní stěnu + střevní kličky) (správný velký ekartér je navíc lehce zahnutý)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/c/cf/Hrudn%C3%AD_dr%C3%A9n_%28kompletn%C3%AD%29.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/c/cf/Hrudn%C3%AD_dr%C3%A9n_%28kompletn%C3%AD%29.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Hrudní drén velký (vcelku včetně mandrénu)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/4/4f/Hrudn%C3%AD_dr%C3%A9n_velk%C3%BD_rozlo%C5%BEen%C3%BD_a_mal%C3%BD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/4/4f/Hrudn%C3%AD_dr%C3%A9n_velk%C3%BD_rozlo%C5%BEen%C3%BD_a_mal%C3%BD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Hrudní drény: velký (rozložený, mandrén zvlášť) a malý (vcelku)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/b/b7/Anat._pinzeta.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/b/b7/Anat._pinzeta.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Anatomická pinzeta
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/3/30/Chir._pinzeta.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/3/30/Chir._pinzeta.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Chirurgická pinzeta (pozn. pinzeta adaptační má zpravidla tři menší zoubky)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/2/2f/Intramedul%C3%A1rn%C3%AD_ky%C4%8Deln%C3%AD_h%C5%99eb_%28IHS%29.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/2/2f/Intramedul%C3%A1rn%C3%AD_ky%C4%8Deln%C3%AD_h%C5%99eb_%28IHS%29.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Proximální femorální hřeb (PFN = "proximal femoral nail")
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/6/6c/Kle%C5%A1t%C4%9B_Duval.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/6/6c/Kle%C5%A1t%C4%9B_Duval.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Duvalovy kleště (používány na plicní tkáň) [Dyval]
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/8/81/Kle%C5%A1t%C4%9B_jednoh%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A9_%28Amerik%C3%A1n%29.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/8/81/Kle%C5%A1t%C4%9B_jednoh%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A9_%28Amerik%C3%A1n%29.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Kleště jednoháčkové (tzv. "Amerikán") (například v gynekologii pro chycení cervixu při konizaci)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/4/4c/Kle%C5%A1t%C4%9B_st%C5%99evn%C3%AD%2C_rovn%C3%A9.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/4/4c/Kle%C5%A1t%C4%9B_st%C5%99evn%C3%AD%2C_rovn%C3%A9.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Svorka na střevo (pokud by byla zahnutá, je to žaludeční svorka)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/a/a6/Kle%C5%A1t%C4%9B.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/a/a6/Kle%C5%A1t%C4%9B.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Mizeho kleště (Misaux) / Čtyřzubé kleště
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/8/8a/Mo%C4%8Dov%C3%BD_katetr_%28Foley%29.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/8/8a/Mo%C4%8Dov%C3%BD_katetr_%28Foley%29.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Močový katetr (Foley, zakončení Nelaton)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/7/7d/Mo%C4%8Dov%C3%BD_katetr_%28Tiemann%29.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/7/7d/Mo%C4%8Dov%C3%BD_katetr_%28Tiemann%29.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Močový katetr (Foley, zakončení Tiemann)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/1/17/N%C3%A1sada.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/1/17/N%C3%A1sada.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Dechamps (Dechampsova podvazovací jehla)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/8/89/Nazogastrick%C3%A1_sonda.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/8/89/Nazogastrick%C3%A1_sonda.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Nazogastrická sonda
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/7/7c/Nitrod%C5%99e%C5%88ov%C3%BD_h%C5%99eb_%28tibie%29.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/7/7c/Nitrod%C5%99e%C5%88ov%C3%BD_h%C5%99eb_%28tibie%29.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Nitrodřeňový hřeb (tibia)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/7/73/Nitrod%C5%99e%C5%88ov%C3%BD_h%C5%99eb_s_o%C4%8Dkem.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/7/73/Nitrod%C5%99e%C5%88ov%C3%BD_h%C5%99eb_s_o%C4%8Dkem.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Enderův prut (očko na konci slouží pro extrakci prutu)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/4/47/Nitrod%C5%99e%C5%88ov%C3%BD_h%C5%99eb.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/4/47/Nitrod%C5%99e%C5%88ov%C3%BD_h%C5%99eb.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Nitrodřeňový hřeb (Femur)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/0/02/Pe%C3%A1n_rovn%C3%BD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/0/02/Pe%C3%A1n_rovn%C3%BD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    <![CDATA[Peán rovný (Peánovy kleště) 
      <ul><li>může být rovný/zahnutý, malý/velký</li>
        <li>poznáme podle vroubků jako na anatomické pinzetě</li>
        <li>jehelec má vroubky křížem na sebe, Kocher má zoubky jako chirurgická pinzeta</li></ul>]]>
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/8/8b/Podtlakov%C3%A1_dren%C3%A1%C5%BE_%28Redonova%29.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/8/8b/Podtlakov%C3%A1_dren%C3%A1%C5%BE_%28Redonova%29.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Podtlaková drenáž (Redonova)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/e/e2/Raspatorium_alias_ra%C5%A1ple.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/e/e2/Raspatorium_alias_ra%C5%A1ple.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Pilník, rašple (nikoliv raspatorium) – pro úpravu amputovaného pahýlu
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/f/f4/Stapler_Cirkul%C3%A1rn%C3%AD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/f/f4/Stapler_Cirkul%C3%A1rn%C3%AD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Stapler cirkulární
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/e/ed/Stapler_chirurgick%C3%BD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/e/ed/Stapler_chirurgick%C3%BD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Stapler lineární
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/e/ed/Svorka_Backhaus.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/e/ed/Svorka_Backhaus.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Backhausova svorka (původně na prádlo při rouškování)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/e/e3/%C5%A0pachtle.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/e/e3/%C5%A0pachtle.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Špachtle 
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/4/44/%C5%A0roub_kortik%C3%A1ln%C3%AD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/4/44/%C5%A0roub_kortik%C3%A1ln%C3%AD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Kortikální šroub
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/4/47/%C5%A0roub_spongi%C3%B3zn%C3%AD.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/4/47/%C5%A0roub_spongi%C3%B3zn%C3%AD.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Spongiózní šroub (dle as. Klofandy je to šroub pro zevní fixátory, ale to není pravda.)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/b/b7/Tot%C3%A1ln%C3%AD_endoprot%C3%A9za_ky%C4%8Dle.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/b/b7/Tot%C3%A1ln%C3%AD_endoprot%C3%A9za_ky%C4%8Dle.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Totální endoprotéza kyčelního kloubu
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/7/73/Veressova_jehla.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/7/73/Veressova_jehla.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Veressova jehla [Vereš]
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<a href="https://www.wikiskripta.eu/images/f/f0/Vyv%C3%BD%C5%A1enina_2.JPG">
       <img src="https://www.wikiskripta.eu/images/f/f0/Vyv%C3%BD%C5%A1enina_2.JPG"width="100%"></a>]]>
   </question>
   <answer>
    Vyvýšenina na konci Tiemannova močového katetru, která nás informuje o orientaci jeho hlavičky při cévkování muže
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/C%C3%A9vn%C3%AD_svorka.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Cévní svorka
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Hilove_kleste.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Hilové kleště (například podvaz hilu ledviny)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Jehelec.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Autofix jehelec velký
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Jehelec_plasticky.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Jehelec plastický malý (bez autofix systému) – Burianův jehelec, dnes již nepoužívaný
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Kocher.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    <![CDATA[Kocher (= Kocherovy cévní kleště)
      <ul><li>Je to vlastně zamykatelná chirurgická pinzeta, tj. má zoubky na rozdíl od Peánu.</li></ul>
    ]]>
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Kuntscher.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    <![CDATA[Küntscherův nitrodřeňový hřeb
      <ul><li>Dříve používaný pro syntézy zlomenin femuru, umožňuje rozepření se ve dřeňové dutině, která má také podobně trojúhelníkovitý tvar.</li></ul>
    ]]>
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Laparo_disektor.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Laparoskopické kleště/disektor
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Laparo_grasp.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Laparoskopický grasp
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Lzicka_exkoch.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Exkochleační lžička
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Laparo_jehelec.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Laparoskopický jehelec
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Polotupy_hak.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Polotupý háček (dle as. Klofandy, dle jiného ostrý háček, ale je pravda, že vypadá, že to nemá být ostré, že je schválně tupý)
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Sroub_vnejsi.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Šroub pro vnější fixátory v ortopedii (dle as. z traumačky, as. Klofanda to nazývá předvrtávacím šroubem, ale také říká, že traumatologii nerozumí ;)).
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Trokar1.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Laparoskopický port – trokar
   </answer>
  </card>
  <card>
   <question>
    <![CDATA[<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Trokar2.jpg" width="100%">]]>
   </question>
   <answer>
    Laparoskopický port – trokar
   </answer>
  </card>
 </cardset>
</textcards>

Zdroje[upravit | editovat zdroj]