Procvičování:Diabetická ketoacidóza/první výsledky vyšetření

From WikiSkripta

První výsledky vyšetření[edit | edit source]

Laboratorní nálezy
vyšetření výsledky
Astrup pH 7,01
pCO2 2,9 kPa
pO2 12,0 kPa
BE −19 mM
Biochemie
Na 121 mM
K 5,6 mM
Cl 81 mM
P 0,9 mM
Ostatní
urea 31 mM
kreatinin 161 uM
glukóza 38 mM
laktát 0,69 mM
Moč není k dispozici


1 Pacient má

normální pH
alkalózu
acidózu

2 pCO2 je

snížen, jako kompenzace metabolické acidózy
zvýšen, jako kompenzace metabolické acidózy
snížen, jedná se o primární respirační acidózu
zvýšen, jedná se o primární respirační acidózu

3 pO2 je

v normě
zvýšen
snížen

4 BE (base excess) je

v normě
zvýšen
snížen

5 BE = −19 mM nám poukazuje na

deficit kyselin, zde tedy na metabolickou acidózu
deficit bazí, zde tedy na metabolickou acidózu

6 Na = 121 mM je

v normě
zvýšena
snížena

7 K = 5,6 mM je

v normě
zvýšena
snížena

8 Cl = 81 mM je

v normě
zvýšen
snížena

9 Urea (norma 2–8 mM) je

zvýšena kvůli nižšímu vylučování ledvinami
zvýšena kvůli katabolismu bílkovin
zvýšena kvůli zvýšené vazbě na bílkoviny plasmy

10 Kreatinin je

zvýšen
snížen

11 Pacient má tedy:

laktátovou MAc
ketoacidotickou MAc
MAl
RAc
RAl


Pokračovat na Závěr