Procvičování:Disekce aorty/výsledky dalších vyšetření

From WikiSkripta
CT hrudníku a břicha

Vzestupná aorta je aneurysmaticky rozšířená až na 71 mm, kontrastní náplň je rozdělena na dvě lumina příčným hypodenzním pruhem. Průměry dvou lumen jsou 39 a 25 mm. Dvě lumen má i aorta v dalším hrudním i břišním úseku až do oblasti ilických tepen. V distální části ascendentní aorty je nástěnný trombus.

Jícnová echokardiografie

Dilatace ascendentní aorty, ohromné aneurysma oblouku aorty s šíří až 62 mm.

Aortografie

Po zavedení katetru je patrný střední gradient 30 mmHg mezi ascendentní aortou a distální částí břišní aorty:

  • Po nástřiku kontrastu do kořene aorty je patrné ohromné rozšíření ascendentní aorty začínající asi 5 cm nad chlopní. Na vnitřní resp. zadní straně (na obrázku pravá kontura aorty) je patrné natržení stěny (dvě šipky směřující nahoru). Na zevní resp. přední straně (na obrázku levá kontura aorty) jsou patrné kalcifikace ve stěně aorty a bez kontrastní pruh po obvodu výdutě – vytrombotizovaná část výdutě (8 šipek ukazujících směrem doprava). Nahoře je patrné, že výduť zahrnuje odstup truncus brachiocephalicus (mezi 4 a 2 dolů ukazujícími šipkami).

Jaká je definitivní diagnóza?

Dilatační kardiomyopatie
Disekující aneurysma hrudní aorty
AIM


← Zpět na stránku Diferenciální diagnóza
Pokračovat na Závěr