Procvičování:Kazuistika ze soudního lékařství 2

From WikiSkripta

Nález ženského těla ohlásila sousedka panelového bytu, když postiženou už 3 dny neviděla. Nález odpovídá stáří max. jednoho týdne, v bytě byl nepořádek, stopy po zvířatech a zápach krys. Tělo ženy bylo v poloze na břiše a v částečné autolýze bez shledání násilí + nález na levé horní končetině (viz snímek).

.

Čím bylo způsobeno toto zranění a kdy vzniklo?

Larvy, červi, brouci, vznik za živa
Chemikálie a vznik post mortem
Krysy, za živa
Pes, vznik post mortem
Kočka, vznik za živa


Vysvětlení
  • Jednalo se o ohlodání zvířetem (psem). Larvy, červi, brouci toto neudělali, jelikož se neživí posmrtně nekrotickou tkání (buď posmrtně nebo nekrózou za živa). (Nezapomínejme, že nekróza je intravitální odúmrť tkáně.) Takto tkáň "ohlodají" zvířata – "až na kost". A přesně tak to můžeme vidět na snímku. Opakuji, že larvy a jim podobní žerou dekomponovanou, a nikoli čerstvou mrtvolu. (Že se jedná o čerstvou mrtvolu) můžeme poznat podle zachovalé kůže vpravo a podle svalu na spodině defektu. Čímž odpovídám i na druhou část otázky – toto zranění nastalo až POST MORTEM. V okolí defektu měkkých tkání nejsou žádné oděrky a ve zbylých měkkých tkáních nejsou žádné krevní výrony, takže jde evidentně o posmrtné zranění.