Procvičování:Melanom/vstupní informace

From WikiSkripta
Rodinná anamnéza

V rodině se neobjevil kožní nádor ani dysplastický névový syndrom. Matka se léčí s psoriázou od svých 56 let.

Osobní anamnéza

Pacient doposud vážněji nestonal. Pravidelně neužívá žádné léky a alergie neguje. Od 3 do 6 let pobýval v Tunisku, kde byl jeho otec dlouhodobě zaměstnán. Z matčina vyprávění ví, že se během této doby na pláži několikrát spálil. Jedenkrát musel být ambulantně ošetřen s erythema solare s přítomností vezikul.

Nynější onemocnění

Před měsícem si při sprchování pacientova manželka všimla hnědé skvrny na levé lopatce manžela. Domnívala se, že se jedná o "bradavici" a začala manželovi aplikovat Framykoin mast lokálně. Po několikadenním potírání zjistila, že pokud na skvrnu zatlačí, dochází na okraji k mírnému krvácení. Pacient si není vědom, že by na tomto místě měl dříve mateřské znaménko či jinou kožní změnu. Svědění nepociťoval.

Fyzikální nález

Na horním okraji levé lopatky se nachází makula o velikosti v průměru 1,5 cm. Makula je asymetrická, má nehomogenní pigmentaci od světle hnědé až po černou barvu. Ohraničení je ostré, ale nepravidelné. Na dolním okraji je patrná podlouhlá hemoragie, částečně krytá krustou. Makula je plochá bez elevace či ulcerace, okolí klidné bez dalších projevů.Lymfatické uzliny v levé, ale i kontralaterální axile jsou nehmatatelné. Na zádech a levém rameni se nacházejí mnohočetné pigmentové névy, několik z nich je pravděpodobně dysplastických. Pacient má fototyp kůže II.


1 Kolik rozlišujeme fototypů kůže?

2
3
4
5
6
7

2 Čím vším může být makula způsobena?

vysušením kůže
zmnožením nebo chyběním melaninu
nadměrným opálením
zánětem kůže
aktivní nebo pasivní hyperémií
krvácením do kůže

← Zpět na stránku Kazuistika - úvod
Pokračovat na diferenciální diagnostika