Procvičování:Otoky dolních končetin/vstupní informace

From WikiSkripta

Rodinná anamnéza: Otec byl obézní, měl vysoký krevní tlak. Matka byla obézní, měla cukrovku. Bratr zemřel v 58 letech na IM. 3 děti zdrávy.

Osobní anamnéza: Běžné dětské nemoci. 3 porody ve 21, 23 a 25 letech. Ve 45 letech zjištěna cukrovka, léčena nejprve dietou, pak léky a v posledních 5 letech inzulínem. V 50 letech zjištěn vysoký krevní tlak, léčena. V 55 letech laserová operace pravého oka pro diabetické změny. Vlevo jsou změny také, operace je plánována.

Nynější onemocnění: Již několik let se jí objevují občas mírné otoky dolních končetin. V posledních 3 měsících však se otoky výrazně zvětšily. Pociťuje napětí, tíhu, občas i bolesti v obou nohách, špatně se jí chodí, bolesti však mívá i v klidu v noci - pálivý charakter. Je unavená. Poslední dobou se zadýchává při námaze.

Objektivní nález: TK 160/95mmHg P 95/min T 36,5 °C. Obézní, bez cyanózy, bez ikteru. Kožní mykóza pod prsy a v inguinách. Náplň krčních žil nezvýšena. Štítná žláza nezvětšena. Poklep plic jasný, vpravo při bazi 5cm přikrácený, dýchání sklípkové, vpravo při bazi oslabené. Srdce poklepově přesahuje medioklavikulární čáru, akce pravidelná, rychlejší, ozvy ohraničené. Břicho měkké, obtížně prohmatné, palpačně nebolestivé, játra nezvětšena. Obě DK s měkkými, bledými otoky nad kolena. Lýtka měkká, Homansovo znamení negativní.

1 Jaký vliv má insulin v lidském těle?

snižuje absorbci glukózy ve střevech
váže se na insulinový receptor a zapříčiní otevření GLUT 4 receptorů na buňkách a vstup glukósy do buněk
váže se přímo na GLUT 4 receptory na buňkách a zabraňuje průnik glukósy do buněk
ovlivńuje transport glukósy přes GLUT 2 receptory
s metabolismem sacharidů vůbec nesouvisí

2 Které komplikace se mohou pacientce s diabetem objevit?

diabetická neuropatie
diabetická nefropatie
diabetická hypolipidémie
žádné komplikace pacientce nehrozí


← Zpět na stránku Kazuistika - úvod
Pokračovat na Diferenciální diagnostika