Procvičování:Pneumonie

From WikiSkripta

Dne 31.3.2007 přichází přichází na interní kliniku žena A.Š.

Nálezy

RTG hrudníku, 31.3.2007 Plicní parenchym je dobře ventilovaný a bez zjevných ložiskových změn. Stín srdeční spíše doleva dilatován. V malém oběhu prosáknutí plicního intersticia, zřejmě při chronickém srdečním selhávání.

RTG hrudníku, 18.4.2007 Výrazná obláčkovitá zastínění perihilózně a bazálně bilaterálně. Srdeční stín rozšířen. Bránice hladká.

Výsledky z bakteriologické laboratoře Biologický materiál: sputum Datum odběru 18.4.2007 8:00 Datum a doba ukončení 20.4.2007 7:29 Mikroskopie dle Grama: Epitelie HCD a DDC, ojedinělé rozpadlé leukocyty Kultivace a vyšetření: Streptococcus viridans a Neisseria pharingis

RTG hrudníku, 21.4.2007 Rozsáhlé nehomogenní infiltráty při zánětlivých infiltrací oboustranně parahilózně prakticky stejného rozsahu jako při minulém vyšetření. I ostatní obraz nitrohrudních orgánů beze změny.

Minerály

Minerály 31.3.2007 18.4.2007 19.4.2007 20.4.2007 21.4.2007
Na 134 142 134↓ 133↓ 134↓
K 4,5 4,5 3,4↓ 3,7↓ 3,6↓
Cl - 106 97 - 93↓
Mg 0,88 - 0,8 - 0,77
P - 1,01 - - -


Dusíkové metabolity 31.3.2007 18.4.2007 19.4.2007 20.4.2007 21.4.2007
urea 4,5 5,5 8,3↑ 5,3 4
kreatinin 91 86 121↑ 91 82


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • Vloženo se svolením Mudr. Vejražky