Procvičování:Srdeční selhání/Vstupní informace

From WikiSkripta

Anamnéza[edit | edit source]

MA
Pacient, muž, 70 let, pracoval jako řidič autobusu, nyní v důchodu.
RA
Otec zemřel v 65 letech na třetí infarkt myokardu (první v 53 letech), měl hypertenzi. Matka zemřela v 90 letech stářím. Sourozenci zdrávi. Děti zdrávy.
OA
Běžné dětské nemoci. Od 40 let hypertenze, léčen. V 62 letech prodělal první a v 65 letech druhý infarkt myokardu. Již dávno má chronický zánět průdušek, kašle hlavně po ránu, občas vykašlává hleny.
Abúzus
Kouřil od 19 do 62 let 30 cigaret denně.
NO
Před 3 týdny dostal teploty do 38,5 °C a kašel, vykašlával zelenožluté hleny, užíval antibiotika, teploty ustoupily, ale kašel se zlepšuje jen pomalu. Před 2 týdny mu začaly otékat nohy, otoky se postupně zvětšují. Cítí se unavený, hodně se zadýchává již při pohybu po bytě, což dříve nemíval, dříve se zadýchával jen při chůzi do kopce nebo do schodů (odpočíval po jednom poschodí). Nemá chuť k jídlu, jí jen polévky a pije minerálku (hlavně Mattoni). Užívá dlouhodobě mnoho léků.

Objektivní nález[edit | edit source]

  • TK 140/90, P 95/min nepravidelný, T 36,5 °C.
  • Obézní, turgor kůže přiměřený, cyanóza rtů a konečků prstů, bez ikteru. Skléry bílé, spojivky překrvené. Náplň krčních žil 3/4. Štítná žláza nezvětšena. Tep karotid souměrný, šelesty oboustranně.
  • Poklep plic jasný, vpravo při bazi 5 cm přikrácený. Dýchání sklípkové s nepřízvučnými inspiračními chrůpky nad oběma bazemi plic, vpravo při bazi oslabené.
  • Srdce poklepově do přední čáry axilární. Akce zcela nepravidelná, rychlejší, systolický šelest na hrotě s propagací do axily.
  • Břicho měkké, palpačně nebolestivé, játra přesahují o 2 prsty oblouk žeber v medioklavikulární čáře, nebolestivá, hladkého povrchu. Slezina nezvětšena.
  • Dolní končetiny symetricky oteklé nad kolena, lýtka palpačně nebolestivá. Pulzace na art. femoralis hmatné bilaterálně, poslechově šelesty. Pulzace na art. poplitea a periferních tepnách bilaterálně nehmatné.


1 Mezi 4 základní skupiny léčiv farmakologické terapie hypertenze patří:

ACE inhibitory
blokátory fospolipázy A2
β-inhibitory
blokátory Ca2+ kanálů
blokátory K+ kanálů
diuretika
antilipidemika

2 Klasifikace srdečního selhání (resp. dušnosti u srdečního selhání) se nazývá:

CCS (Canadian Cardiovascular Society) klasifikace
NYHA (New York Heart Association)
Rutherfordova klasifikace
Stanfordská klasifikace

3 Do terapie srdečního selhání patří:

omezení fyzické aktivity
zvýšení fyzické aktivity
dieta s omezením příjmu solí (na 5 g denně, případně méně)
terapie se obejde bez omezení stravovacích návyků
farmakoterapie (vasodilatancia (ACEI, nitráty), diuretika, látky s positivně inotropním účinkem, antiarytmika)
Příklad k 5. otázce

4 Do tzv. akutního koronárního syndromu řadíme tyto jednotky:

STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction, infarkt myokardu s ST elevacemi)
NSTEMI (Non-ST Elevation Myocardial Infarction, infarkt myokardu bez ST elevací)
Nestabilní angina pectoris
Stabilní angina pectoris

5 Prohlédněte si obrázek vpravo. Co podle něho soudíte?

Jedná se o NSTEMI
Jedná se o STEMI
Jedná se o perikarditidu
Jedná se o nestabilní anginu pectoris


← Zpět na stránku Kazuistika srdečního selhání