Procvičování:Zkratky na lékařských předpisech/zdroj

Z WikiSkript
  <textcards>
    <cardset>
      <card>
        <question>aa</question>
        <answer>ana partes aequales – po stejných částech, stejným dílem</answer>
      </card>
      <card>
        <question>abs.</question>
        <answer>absolutus – absolutní</answer>
      </card>
      <card>
        <question>absorb.</question>
        <answer>absorbens – absorbující, absporpční</answer>
      </card>
      <card>
        <question>a. c.</question>
        <answer>ante cibum – před jídlem</answer>
      </card>
      <card>
        <question>a. d.</question>
        <answer>aqua destilata – destilovaná voda</answer>
      </card>
      <card>
        <question>a. m.</question>
        <answer>ante remediem – před polednem</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ac., acid.</question>
        <answer>acidum, acidus – kyselina, kyselý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>acet.</question>
        <answer>acetum – ocet</answer>
      </card>
      <card>
        <question>acid.</question>
        <answer>acidum, acidus – kyselina, kyselý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad</question>
        <answer>ad – k</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad baln.</question>
        <answer>ad balneum – ke koupeli</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad.</question>
        <answer>adde, addatur, addantur – přidej, ať je přidáno, ať jsou přidány</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad. gutt.</question>
        <answer>adde guttatorium – přidej kapátko</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad. gutt. steril. in caps.</question>
        <answer>adde guttatorium sterile in capsula – přidej sterilní kapátko v obalu</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad. bac. vitr.</question>
        <answer>adde bacillum vitreum – přidej skleněnou tyčinku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad. penic.</question>
        <answer>adde penicillum – přidej štěteček</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad. vitr. pro baln.</question>
        <answer>adde vitrum pro balneo – přidej vaničku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>add.</question>
        <answer>adde, addatur, addantur – přidej, budiž přidán, buďtěž přidány</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad amp.</question>
        <answer>ad ampullas – do ampulek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad baln.</question>
        <answer>ad balneum – ke koupeli, do koupele</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad caps., cps.</question>
        <answer>ad capsulas – do tobolek, do kapslí</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad caps. amyl.</question>
        <answer>ad capsulas amylacelas – do škrobových tobolek (oplatek)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad caps. gelat.</question>
        <answer>ad capsulas gelatinosas – do želatinových tobolek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad caps. kerat.</question>
        <answer>ad capsulas keratinosas	 – do rohovinových tobolek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad diagn.</question>
        <answer>ad diagnosim – k diagnostickým účelům</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad caps. glutoid.</question>
        <answer>ad capsulas glutoidales – do tob. tvrzených formalínem</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad fict.</question>
        <answer>ad fictile – do kelímku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad chart.</question>
        <answer>ad chartas – do papírových sáčků</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad chart. cer.</question>
        <answer>ad chartas ceratas – do sáčků z vosk. papíru</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad chart. cer. seu paraff.</question>
        <answer>ad chartas ceratas seu paraffinatas – do sáčků vosk. nebo parafinových</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad lag.</question>
        <answer>ad lagenam – do lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad lib., l.</question>
        <answer>ad libidum – dle libosti, libovolně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>adm.</question>
        <answer>admisce – přimíchej</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad man. med.</question>
        <answer>ad manus medici – k rukám lékaře</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad neb.</question>
        <answer>ad nebulas – do škrob. tobolek (oplatek)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad oll.</question>
        <answer>ad ollam – do kelímku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad oll. alb.</question>
        <answer>ad ollam albam – do bílého kelímku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad oll. sterilis.</question>
        <answer>ad ollam sterilisatam – do sterilizovaného kelímku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad oll. paraff.</question>
        <answer>ad ollam paraffinatam – do parafinového kelímku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad oll. tect.</question>
        <answer>ad ollam tectam – do krytého kelímku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad oll. epist. vitr. claus.</question>
        <answer>ad ollam epistomato video clausam – do kelímku uzavřeného skleněnou zátkou</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad sac.</question>
        <answer>ad sacculum – do sáčku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad sac. pap., papyr.</question>
        <answer>ad sacculum papyraceum – do papírového sáčku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad scat.</question>
        <answer>ad scatulam – do krabičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>adsp.</question>
        <answer>adspersorius – zasýpací</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad us. ext.</question>
        <answer>ad usum externum – k zevnímu upotřebení</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad us. int.</question>
        <answer>ad usum internum – k vnitřnímu použití</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad us. meum</question>
        <answer>ad usum meum – k mému použití</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad us. med.</question>
        <answer>ad usum medici – k použití lékaře</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad us. prop(r).</question>
        <answer>ad usum proprium – k vlastnímu použití</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad us. techn.</question>
        <answer>ad usum technicum – k technickému použití</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad us. vet.</question>
        <answer>ad usum veterinarium – pro veterinární potřebu</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr.</question>
        <answer>ad vitrum – do lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. adl.</question>
        <answer>ad vitrum adlatum – do přinesené lahve</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. alb.</question>
        <answer>ad vitrum album – do bílé lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. ampl.</question>
        <answer>ad vitrum amplum – do širokohrdlé lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. caerul.</question>
        <answer>ad vitrum caeruleum – do modré lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. col. ampl.</question>
        <answer>ad vitrum collo amplo – do širokohrdlé lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. extern.</question>
        <answer>ad vitrum externum – do lahvičky na lék k zevnímu použití</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. flav.</question>
        <answer>ad vitrum flavum – do žluté lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. fusc.</question>
        <answer>ad vitrum fuscum – do hnědé lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. gutt.</question>
        <answer>ad vitrum guttatum – do kapací lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. nigr.</question>
        <answer>ad vitrum nigrum – do černé lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. nov.</question>
        <answer>ad vitrum novum – do nové lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. operc.</question>
        <answer>ad vitrum operculatum – do lahvičky širokohrdlé kryté zátkou</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. simpl.</question>
        <answer>ad vitrum simplex – do obyčejné lahvičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ad vitr. tect.</question>
        <answer>ad vitrum tectum – do lahvičky kryté zátkou</answer>
      </card>
      <card>
        <question>adiust. ad oll.</question>
        <answer>adiusta ad ollam – uprav v kelímku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>amp.</question>
        <answer>ampulla – ampulka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>anhydr.</question>
        <answer>anhydricus – bezvodý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>aq.</question>
        <answer>aqua – voda</answer>
      </card>
      <card>
        <question>aq. dest.</question>
        <answer>aqua destillata – destilovaná voda</answer>
      </card>
      <card>
        <question>aq. ophth.</question>
        <answer>aqua ophthalmica – oční voda</answer>
      </card>
      <card>
        <question>aq. redest.</question>
        <answer>aqua redestllata – opakovaně destilovaná voda (redestilovaná voda)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>aq. steril.</question>
        <answer>aqua sterilisata – sterilizovaná voda</answer>
      </card>
      <card>
        <question>aquos.</question>
        <answer>aquosus – vodný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>arom.</question>
        <answer>aromaticus – aromatický (vonný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>b. a.</question>
        <answer>balneum arenae – písková lázeň</answer>
      </card>
      <card>
        <question>bac.</question>
        <answer>bacilli, bacillus – tyčinky, tyčinka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>bals.</question>
        <answer>balsamum – balzám</answer>
      </card>
      <card>
        <question>b. aq.</question>
        <answer>balneum aquae – vodní lázeň</answer>
      </card>
      <card>
        <question>b. d.</question>
        <answer>bis in die – dvakrát denně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>b. i. d.</question>
        <answer>bis in die – dvakrát denně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>bis d.</question>
        <answer>bis die – dvakrát denně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>bis i. d.</question>
        <answer>bis in die – dvakrát denně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>bis i. sept.</question>
        <answer>bis in septimana – dvakrát týdně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>bol.</question>
        <answer>bolus – sousto (velká pilulka)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>but., butyr.</question>
        <answer>butyrum – máslo</answer>
      </card>
      <card>
        <question>b. v.</question>
        <answer>balneum vaporis – parní lázeň</answer>
      </card>
      <card>
        <question>b. vap.</question>
        <answer>balneum vaporis – parní lázeň</answer>
      </card>
      <card>
        <question>c.</question>
        <answer>cum – s</answer>
      </card>
      <card>
        <question>calefact.</question>
        <answer>calefactus – zahřátý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>calid.</question>
        <answer>calidus – teplý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>caps.</question>
        <answer>capsula – tobolka (kapsle)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>caps. amyl.</question>
        <answer>capsula amylacela – škrobová tobolka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>c. aq.</question>
        <answer>cum aqua – s vodou</answer>
      </card>
      <card>
        <question>catapl.</question>
        <answer>cataplasma – kašovitý obklad</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cib.</question>
        <answer>cibus – jídlo</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cito</question>
        <answer>cito – rychle</answer>
      </card>
      <card>
        <question>coch.</question>
        <answer>cochlear – lžíce</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cochleat.</question>
        <answer>cochleatim – po lžicích</answer>
      </card>
      <card>
        <question>col.</question>
        <answer>cola, colatura, colatus, coletur – sceď, scezenina, scezený, ať je scezen</answer>
      </card>
      <card>
        <question>collod.</question>
        <answer>collodium – kolódium</answer>
      </card>
      <card>
        <question>colloid.</question>
        <answer>colloidalis – koloidní</answer>
      </card>
      <card>
        <question>collut.</question>
        <answer>collutorium – ústní voda</answer>
      </card>
      <card>
        <question>collyr.</question>
        <answer>collyrium – kolyrium (oční voda, oční kapky)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>comp.</question>
        <answer>compositus – složený</answer>
      </card>
      <card>
        <question>compr.</question>
        <answer>compressus – stlačený, koprimovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>concis.</question>
        <answer>consisus – řezaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>conc.</question>
        <answer>concentratus – koncentrovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>concs.</question>
        <answer>concisus – řezaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>conct.</question>
        <answer>concentratus – koncentrovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>consp.</question>
        <answer>consperge – posyp</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cont.</question>
        <answer>contunde – roztlučený (rozdrcený, drcený)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>coq.</question>
        <answer>coque, coquatur – vař, budiž vařen</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cor.</question>
        <answer>corium – kůže</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cort.</question>
        <answer>cortex – kůra</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cp., cpt.</question>
        <answer>compositus – složený</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cps.</question>
        <answer>capsula – tobolka (kapsle)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>crd., crud.</question>
        <answer>crudus – surový (nečistý)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ct.</question>
        <answer>contusus – tlučený</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cryst.</question>
        <answer>crystallisatus – krystalický</answer>
      </card>
      <card>
        <question>cus. cultr.</question>
        <answer>cuspis cultri – špička nože</answer>
      </card>
      <card>
        <question>d.</question>
        <answer>da, detur, dentur, divide, diviatur; dies; dosis – dej (vydej), ať je dán (vydán), ať jsou dány, rozděl, budiž rozdělen; den; dávka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>d. c. f.</question>
        <answer>detur cum formula – budiž vydán s udáním složení</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dct.</question>
        <answer>decoctum – odvar</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dct. inf.</question>
        <answer>decoctum infusum – odvar s nálevem</answer>
      </card>
      <card>
        <question>deglut.</question>
        <answer>degliatur – budiž polknut (budiž polykán)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>den.</question>
        <answer>denaturus – denaturovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>denat.</question>
        <answer>denaturus – denaturovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dent., dental.</question>
        <answer>dentalis – zubní, dentální</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dent. tal. dos.</question>
        <answer>dentur tales doses – budiž dáno takových dávek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dep.</question>
        <answer>depuratus – čištěný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>depil.</question>
        <answer>depilatorium – k depilaci (k odstranění chlupů)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dest.</question>
        <answer>destillatus – destilovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>det.</question>
        <answer>detur – budiž dán (budiž vydán)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>det. at chart.</question>
        <answer>detur chartam ceratam – budiž dáno do sáčku z voskovaného papíru</answer>
      </card>
      <card>
        <question>det. at oll.</question>
        <answer>detur ad ollam – budiž dán do kelímku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>det. at scat.</question>
        <answer>detur ad scatulam – budiž dán do krabičky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>det. at vitr.</question>
        <answer>detur ad vitrum – budiž dán do lahve</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dilut.</question>
        <answer>dilutus – zředěný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>d. in dplo.</question>
        <answer>detur in duplo – budiž vydán dvojnásobek (dvojmo)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>d. in p. aeq.</question>
        <answer>divide in partes aequales – rozděl na stejné části (rovným dílem)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>disp.</question>
        <answer>dispensa, dispensetur – rozděl (vydej), budiž rozdělen (budiž vydán)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>div.</question>
        <answer>divide, dividetur – rozděl, budiž rozdělen</answer>
      </card>
      <card>
        <question>div. in d.</question>
        <answer>divide in doses – rozděl na dávky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>div. in d. aeq.</question>
        <answer>divide in doses aequales – rozděl na stejné dávky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>div. in p. aeq.</question>
        <answer>divide in partes aequales – rozděl na stejné části</answer>
      </card>
      <card>
        <question>d. n.</question>
        <answer>die nocteque – ve dne i v noci</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dos.</question>
        <answer>dosis – dávka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dpl.</question>
        <answer>duplum – dvojnásobek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>d. s.</question>
        <answer>da signa – vydej a označ</answer>
      </card>
      <card>
        <question>d. s. s. v.</question>
        <answer>detur sub signo veneni – budiž vydáz z označením 'jed'</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dulc.</question>
        <answer>dulcis – sladký</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dup.</question>
        <answer>duplum, duplex – dvojnásobek, dvojitý (dvojnásobný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dur.</question>
        <answer>durus – tvrdý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>d. t. d.</question>
        <answer>dentur tales doses – budiž dáno takových dávek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>d. u. s.</question>
        <answer>datum ut supra – datum, jak je nahoře (uvedené nahoře – jak je shora uvedeno)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>dx.</question>
        <answer>dexter – pravý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>el.</question>
        <answer>elue, electus – vymyj (promyj), vybraný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>elect.</question>
        <answer>electus, electuraium – vybraný, lektvar</answer>
      </card>
      <card>
        <question>electiss.</question>
        <answer>electissimus – zvlášť vybraný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>em., emul.</question>
        <answer>emulsio – emulze</answer>
      </card>
      <card>
        <question>emet.</question>
        <answer>emeticum – dávidlo</answer>
      </card>
      <card>
        <question>emp., empl.</question>
        <answer>emplastrum – náplast</answer>
      </card>
      <card>
        <question>enem.</question>
        <answer>enema – klyzma</answer>
      </card>
      <card>
        <question>epist.</question>
        <answer>epistomium – zátka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>exact.</question>
        <answer>exacte – důkladně, přesně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>exh.</question>
        <answer>exhibeatur – budiž vyhotoven</answer>
      </card>
      <card>
        <question>exhib.</question>
        <answer>exhibeatur – budiž vyhotoven</answer>
      </card>
      <card>
        <question>exp. noct.</question>
        <answer>expeditio nocturna – vydání léku v noci</answer>
      </card>
      <card>
        <question>exp. simpl.</question>
        <answer>expeditio simplex – prostá úprava</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ext.</question>
        <answer>extende, extensus, externus – natři, natřený, zevní</answer>
      </card>
      <card>
        <question>extr.</question>
        <answer>extractum – extrakt (výtažek)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>f.</question>
        <answer>fiant, fiat –ať vzniknou, ať vznikne</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ferv.</question>
        <answer>fervens, fervidus – vřelý, horký</answer>
      </card>
      <card>
        <question>fict.</question>
        <answer>fictile – kelímek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>filt.</question>
        <answer>filtrum, filtra – filtr, zfiltruj (odfiltruj)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>filtr.</question>
        <answer>filtrum, filtra – filtr, zfiltruj (odfiltruj)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>fl.</question>
        <answer>flavus, flos, flores, fluidus – žlutý, květ, květy, tekutý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>flav.</question>
        <answer>flavus – žlutý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>flor.</question>
        <answer>flos, flores – květ, květy</answer>
      </card>
      <card>
        <question>fluid.</question>
        <answer>fluidus – tekutý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>f. l. a.</question>
        <answer>fiat lege artis – budiž připraven podle pravidel umění</answer>
      </card>
      <card>
        <question>f. mas(s).</question>
        <answer>fiat massa – ať je připravena hmota</answer>
      </card>
      <card>
        <question>f. mixt.</question>
        <answer>fiat mixtura – ať je připravena směs</answer>
      </card>
      <card>
        <question>fol.</question>
        <answer>folio – list</answer>
      </card>
      <card>
        <question>follic.</question>
        <answer>folliculus – lusk</answer>
      </card>
      <card>
        <question>font.</question>
        <answer>fontanus, fontis – pramenitá, studniční</answer>
      </card>
      <card>
        <question>form.</question>
        <answer>formetur, formentur – ať je utvořen, ať jsou utvořeny</answer>
      </card>
      <card>
        <question>fort.</question>
        <answer>fortis, fortior – silný, silnější</answer>
      </card>
      <card>
        <question>fortiss.</question>
        <answer>fortissimus – nejsilnější</answer>
      </card>
      <card>
        <question>f. p.</question>
        <answer>fiat pulvis – ať je připraven prášek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>f. pil.</question>
        <answer>fiat pilula, fiant pilulae – ať je připravena pilulka, ať jsou připraveny pilulky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>fragm.</question>
        <answer>fragmentum – úlomek (fragment)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>freq.</question>
        <answer>frequenter – často</answer>
      </card>
      <card>
        <question>frigid.</question>
        <answer>frigidus – frigidní (chladný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>fruct.</question>
        <answer>fructus – plod (ovoce)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>f. s. a.</question>
        <answer>fiat secundum artem – ať vznikne podle pravidel umění</answer>
      </card>
      <card>
        <question>f. sol.</question>
        <answer>fiat solutio – ať vznikne roztok</answer>
      </card>
      <card>
        <question>f. supp.</question>
        <answer>fiat suppositorium – ať je připraven čípek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>garg.</question>
        <answer>gargarisma – kloktadlo</answer>
      </card>
      <card>
        <question>gel., gelat.</question>
        <answer>gelatina, gelatinosus – želatina, klíh</answer>
      </card>
      <card>
        <question>gi., gum.</question>
        <answer>gummi – klovatina</answer>
      </card>
      <card>
        <question>glycer.</question>
        <answer>glycerinum, glyceritum – glycerin, tekutý přípravek obsahující glycerin</answer>
      </card>
      <card>
        <question>gossyp.</question>
        <answer>gossypium – vata</answer>
      </card>
      <card>
        <question>grad.</question>
        <answer>gradus, gradatim – stupeň, postupně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>gran., granul.</question>
        <answer>granula, granulattus – zrnka, granulovaný (zrnitý–zrněný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>gross.</question>
        <answer>grossus – hrubý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>gtt., gutt.</question>
        <answer>gutta, guttae, guttatorius, guttatim – kapka, kapky, kapací, po kapkách</answer>
      </card>
      <card>
        <question>h.</question>
        <answer>hora / hora – hodina / v hodině</answer>
      </card>
      <card>
        <question>haust.</question>
        <answer>haustus – doušek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>herb.</question>
        <answer>herba – nať (stonek)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>hum.</question>
        <answer>humanus – lidský</answer>
      </card>
      <card>
        <question>hyd., hydr.</question>
        <answer>hydrosus – vodný (s vodou)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>i. c.</question>
        <answer>inter cibos, intra cutim – mezi jídlem, do kůže</answer>
      </card>
      <card>
        <question>i. d.</question>
        <answer>in die, intra derma, intradermalis – každý den, pod kůži (do kůže), podkožní (nitrokožní)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>i. m.</question>
        <answer>intra musculum, intramuscularis – do svalu, nistrosvalový</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in d.</question>
        <answer>in die – za den (denně)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in fasc.</question>
        <answer>in fascibus – ve svazcích (ve svazečcích)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in fol.</question>
        <answer>in foliis – v listech (ve fóliích)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in fragm.</question>
        <answer>in fragmentis – v úlomcích (po fragmentech)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in globul.</question>
        <answer>in globulis – v globulích</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in gran.</question>
        <answer>in granis – v zrnech</answer>
      </card>
      <card>
        <question>inj.</question>
        <answer>injectio – injekce (injekčně)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>inject.</question>
        <answer>injectio – injekce (injekčně)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in p. aeq.</question>
        <answer>in partes aequales – na stejné části (rovným dílem)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in rotul.</question>
        <answer>in rotulis – v čočkách (v pecičkách – v pokroutkách)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in scat.</question>
        <answer>in scatula – v krabičce (ve škatulce)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>insip.</question>
        <answer>insipidus – bez chuti</answer>
      </card>
      <card>
        <question>isoton.</question>
        <answer>isotonicus – izotonický</answer>
      </card>
      <card>
        <question>int.</question>
        <answer>internus – vnitřní</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in tabul.</question>
        <answer>in tabulis – v tabulích (v tabulkách)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in tabulett.</question>
        <answer>in tabulettis – v tabletách</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in vas.claus.</question>
        <answer>in vase clauso – v uzavřené nádobě</answer>
      </card>
      <card>
        <question>in vit.</question>
        <answer>in vitro – ve skle</answer>
      </card>
      <card>
        <question>irrig.</question>
        <answer>irrigatio – vyplachování (výplach)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>i. p.</question>
        <answer>intra peritoneum – do břišní dutiny (nitrobřišní)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>it., iter.</question>
        <answer>iteretur – budiž opakován (opakovaně)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>i. v.</question>
        <answer>intra venam, intravenosus – do žíly, nitrožilní (nitrožilně)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>l. a., leg. art.</question>
        <answer>lege artis – podle pravidel umění</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lag.</question>
        <answer>lagena, lagoena – láhev</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lago.</question>
        <answer>lagoena – láhev</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lagoenul.</question>
        <answer>lagoenula – lahvička</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lamel.</question>
        <answer>lamella – šupinka (destička, lísteček, vločka)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lamell.</question>
        <answer>lamellatus – v šupinkách</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lan.</question>
        <answer>lana – vlna</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lat.</question>
        <answer>latus, latitudo – bok (široký), šířka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>len.</question>
        <answer>lenis – mírný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lenit.</question>
        <answer>leniter – mirně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lev.</question>
        <answer>levis – lehký</answer>
      </card>
      <card>
        <question>leviss.</question>
        <answer>levissimus – nejlehčí (velmi lehký)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lin., linim.</question>
        <answer>linimentum – liniment, mazání</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ling.</question>
        <answer>linguetta – tableta vkládaná pod jazyk</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lint.</question>
        <answer>linteum – plátno</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lint.calicut.</question>
        <answer>linteum calicutense – kaliko</answer>
      </card>
      <card>
        <question>liq.</question>
        <answer>liquefac, liquefactus, liquidum, liquidus, liquor – rozpusť, tekutý, tekutina, tekutý, tekutina</answer>
      </card>
      <card>
        <question>liguef.</question>
        <answer>liquefactus – zkapalněný (tekutý)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>longit.</question>
        <answer>longitudinis – dlouhou, délky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lut.</question>
        <answer>luteus – žlutý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>lycop., lycopod.</question>
        <answer>lycopodium – plavuňové výtrusy</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m.</question>
        <answer>mixtura, misce, misceatur – mixtura, smíchej, budiž smíchán</answer>
      </card>
      <card>
        <question>mass.</question>
        <answer>massa – hmota (masa)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>med.</question>
        <answer>medicamentum, medicus, medius – léčivo (lék), lékař, střední (prostřední)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>medic.</question>
        <answer>medicinalis – léčivý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m. et s.</question>
        <answer>misce et signa – smíchej a označ</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m. f.</question>
        <answer>misce fiat – smíchej a připrav</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m. f. l. a.</question>
        <answer>misce fiat lege artis – smíchej a připrav dle pravidel umění</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m. f. m.</question>
        <answer>misce fiat massa, misce fiat mixtura – smíchej a připrav hmotu, smíchej a připrav směs</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m. f. p.</question>
        <answer>misce fiat pilulae, misce fiat pulvis – smíchej a připrav pilulky, smíchej a příprav prášek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m. f. sol.</question>
        <answer>misce fiat solutio – smíchej a připrav roztok</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m. f. ung.</question>
        <answer>misce fiat unguentum – smíchej a připrav mast (nechť vznikne mast)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>misc.</question>
        <answer>miscendus – ke smíchání</answer>
      </card>
      <card>
        <question>misceat.</question>
        <answer>misceatur – budiž smíchán</answer>
      </card>
      <card>
        <question>mixt.</question>
        <answer>mixtura – směs</answer>
      </card>
      <card>
        <question>mod. dict.</question>
        <answer>modo dicto – dle návodu</answer>
      </card>
      <card>
        <question>mod. pr.</question>
        <answer>modo praescripto – dle předpisu</answer>
      </card>
      <card>
        <question>mod. praesc.</question>
        <answer>modo praescripto – dle předpisu</answer>
      </card>
      <card>
        <question>moll.</question>
        <answer>mollis – měkký</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m. p.</question>
        <answer>manipulus – hrst</answer>
      </card>
      <card>
        <question>m. q. du.</question>
        <answer>mitte quantitatem duplicem – vydej dvojnásobek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>muc., mucil.</question>
        <answer>mucilago – sliz</answer>
      </card>
      <card>
        <question>n.</question>
        <answer>nomen – jméno</answer>
      </card>
      <card>
        <question>nat., natur.</question>
        <answer>naturalis – přírodní</answer>
      </card>
      <card>
        <question>nebul</question>
        <answer>nebulae – oplatky (škrobové tobolky)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ne iter.</question>
        <answer>ne iteretur – neopakovat</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ne repit.</question>
        <answer>ne repiteretur – neopakovat</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ne rep(et).</question>
        <answer>ne repetatur – ať není opakováno</answer>
      </card>
      <card>
        <question>nig., nigr.</question>
        <answer>niger – černý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>No.</question>
        <answer>numero – počet</answer>
      </card>
      <card>
        <question>noct.</question>
        <answer>nocte, nocturnus – noc, noční</answer>
      </card>
      <card>
        <question>nom. reg.</question>
        <answer>nomen registratum – registrovaný název</answer>
      </card>
      <card>
        <question>norm.</question>
        <answer>normalis, normatus – normální (běžný), normovaný (normalizovaný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>nov.</question>
        <answer>novus – nový</answer>
      </card>
      <card>
        <question>Nr.</question>
        <answer>numerus – počet</answer>
      </card>
      <card>
        <question>obd.</question>
        <answer>obduce – obal (potah)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ol.</question>
        <answer>oleum, oleosus – olej, olejový</answer>
      </card>
      <card>
        <question>oleos.</question>
        <answer>oleosus – olejový</answer>
      </card>
      <card>
        <question>oll.</question>
        <answer>olla – kelímek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>op., operc.</question>
        <answer>operculatus – s víčkem</answer>
      </card>
      <card>
        <question>opert.</question>
        <answer>opertus – krytý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ophthal.</question>
        <answer>ophthalmicus – oční</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ord.</question>
        <answer>ordinarius, ordinatio – obyčejný, předpis, návod</answer>
      </card>
      <card>
        <question>orig.</question>
        <answer>originalis – původní (originální)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ov.</question>
        <answer>ovum – vejce</answer>
      </card>
      <card>
        <question>p.</question>
        <answer>pars, post, pulveratus, pulvis – část, po, práškovaný, prášek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>p. aeq., part. aeq.</question>
        <answer>partes aeuquales – stejné části (rovné díly)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>par. ex. temp.</question>
        <answer>paretur ex tempore – ať je čerstvě připraveno</answer>
      </card>
      <card>
        <question>part. vic.</question>
        <answer>partitis vicibus – v dělených dávkách</answer>
      </card>
      <card>
        <question>parv.</question>
        <answer>parvus – malý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>parvul.</question>
        <answer>parvulus – maličký</answer>
      </card>
      <card>
        <question>past.</question>
        <answer>pasta – pasta</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pastil.</question>
        <answer>pastillus – pastilka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>p. c., pct.</question>
        <answer>per centum, pro centum – procento</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pd.</question>
        <answer>ponderis – o hmotnosti (podle hmotnosti)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>p. d.</question>
        <answer>pro dosi – pro jednu dávku (v jedné dávce)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>p. die.</question>
        <answer>pro die – za den (denně, na den)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>percut.</question>
        <answer>percutaneus – působící skrz kůži (perkutánní)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>peroral.</question>
        <answer>peroralis – podávaný ústy (perorální)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>phil.</question>
        <answer>phiala – lahvička</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pil.</question>
        <answer>pilula, pilulae – pilulka, pilulky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pip.</question>
        <answer>pipette – kapátko (pipeta)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>plv., p.</question>
        <answer>pulvis – prášek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>p. n., pro narc.</question>
        <answer>pro narcosi – k narkóze</answer>
      </card>
      <card>
        <question>p. r. n.</question>
        <answer>pro re nata – v čas potřeby</answer>
      </card>
      <card>
        <question>post.</question>
        <answer>posterior – zadní (po)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>post cib.</question>
        <answer>post cibos – po jídle</answer>
      </card>
      <card>
        <question>praec.</question>
        <answer>praecipitatus – sražený</answer>
      </card>
      <card>
        <question>praecip.</question>
        <answer>praecipitatus – sražený</answer>
      </card>
      <card>
        <question>praep.</question>
        <answer>praeparatus – preparovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro adult.</question>
        <answer>pro adultis – pro dospělé</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro baln.</question>
        <answer>pro balneo – do lázně (ke koupeli)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro capil.</question>
        <answer>pro capillis – na vlasy</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro inf.</question>
        <answer>pro infantibus – pro děti</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro infus.</question>
        <answer>pro infusione – pro infúzi</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro inj.</question>
        <answer>pro injectione – pro injekci (na přípravu injekce)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro iontophor.</question>
        <answer>pro iontophoresi – pro iontoforézu</answer>
      </card>
      <card>
        <question>prop., propr.</question>
        <answer>proprius – vlastní (vhodný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>prophyl.</question>
        <answer>prophylacticus – profylaktický (preventivní)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro rect.</question>
        <answer>pro recto – do konečníku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro ureth.</question>
        <answer>pro urethra – do močové trubice</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro us.</question>
        <answer>pro usu – k použití (k užití)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pro vagina</question>
        <answer>pro vagina – do pochvy (vaginálně)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pt.</question>
        <answer>perstetur – budiž pokračováno</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pulv.</question>
        <answer>pulvis, pulveres, pulveratus (pulverisatus) – prášek, prášky, práškovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pulv. adsp.</question>
        <answer>pulvis adspersorius – zasýpací prášek (léčebný pudr)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>pur.</question>
        <answer>purus – čistý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>purg.</question>
        <answer>purgans – projímavý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>purif.</question>
        <answer>purificatus – čištěný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>q. l.</question>
        <answer>quantum libet – kolik je libo (dle libosti)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>q. p., q. pl.</question>
        <answer>quantum placet – kolik je libo (dle libosti)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>q. r.</question>
        <answer>quantum rectum – správné množství</answer>
      </card>
      <card>
        <question>q. s.</question>
        <answer>quantum satis – kolik je třeba</answer>
      </card>
      <card>
        <question>r., rad.</question>
        <answer>radix – kořen</answer>
      </card>
      <card>
        <question>raff.</question>
        <answer>raffinatus – čištěný rafinací (rafinovaný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>rc., rp., rcp.</question>
        <answer>recipe – vezmi</answer>
      </card>
      <card>
        <question>rec.</question>
        <answer>recens, recenter, recipe – čerstvý, čerstvě, vezmi</answer>
      </card>
      <card>
        <question>rect.</question>
        <answer>rectificatus – čištěný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>refriger.</question>
        <answer>refrigeratus – zmražený (mražený)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>reit.</question>
        <answer>reiteretur – budiž opakován (opakovaně)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>rep.</question>
        <answer>repete, repetat, repetatur – opakuj, ať opakuje, budiž opakován</answer>
      </card>
      <card>
        <question>res.</question>
        <answer>resina – pryskyřice</answer>
      </card>
      <card>
        <question>resubl.</question>
        <answer>resublimatus – resublimovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>rhiz.</question>
        <answer>rhizoma – oddenek</answer>
      </card>
      <card>
        <question>rot.</question>
        <answer>rotula – čočka (pecička, pokroutka)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>rpt.</question>
        <answer>repetatur – budiž opakován (opakovat)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>rub., rubr.</question>
        <answer>ruber – červený</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s.</question>
        <answer>sigma – označ</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s. a.</question>
        <answer>secundum artem – podle pravidel umění</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sac., sacc.</question>
        <answer>sacculus – sáček</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sac. chart.</question>
        <answer>cacculus chartaceus – papírový sáček</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sapon.</question>
        <answer>saponatus – mýdlový (s mýdlem)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s. a. r.</question>
        <answer>secundum artis regulas – podle pravidel umění</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sat.</question>
        <answer>satis, saturatus – dost, nasycený (saturovaný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s. c.</question>
        <answer>sub cutim, subcutaneus – pod kůži, podkožní</answer>
      </card>
      <card>
        <question>scat., scatul.</question>
        <answer>scatula – krabička</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sec.</question>
        <answer>secundum – podle</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sec. ord. med.</question>
        <answer>secundum ordinationem medici – podle návodu lékaře (jak lékař předepsal)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sem.</question>
        <answer>semis, semen, semel – polovina, semena, jednou</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sic., sicc.</question>
        <answer>siccus – suchý (bezvodý)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>siccat.</question>
        <answer>siccatus – sušený</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sign.</question>
        <answer>signum – značka (známka, znamení)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>simpl.</question>
        <answer>simplex – jednoduchý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sine aq.</question>
        <answer>sine aqua – bez vody</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sir.</question>
        <answer>sirupus – sirup</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s. n.</question>
        <answer>secundum naturam, suo nomine – dle povahy, názvem přípravku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s. n. p.</question>
        <answer>signetur nomine proprio – budiž označen svým jménem</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sol.</question>
        <answer>solutio, solutus, solubilis – roztok, rozpuštěný, rozpustný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>solub.</question>
        <answer>solubilis – rozpustný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>solut.</question>
        <answer>solutio, solutus – roztok, rozpuštěný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s. o. s.</question>
        <answer>si opus sit – je–li třeba (při potřebě)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sp., spec.</question>
        <answer>species, specificus – čajová směs, specifický</answer>
      </card>
      <card>
        <question>spir., spirit.</question>
        <answer>spiritus, spirituosus – líh (etylalkohol), lihový (obsahující etanol)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>spir. vin. rect.</question>
        <answer>spiritus vini rectificatus – líh rektifikovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>spir. vin. ten.</question>
        <answer>spiritus vini tenuis – líh zředěný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>spir. vin. vit.</question>
        <answer>spiritus vitis – vínovice</answer>
      </card>
      <card>
        <question>spiss.</question>
        <answer>spissus – hustý</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s. q.</question>
        <answer>sufficiente quantitate – v dostatečném množství (dostatečným množstvím)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s. s. n.</question>
        <answer>signetur suo nomine – budiž označen svým jménem</answer>
      </card>
      <card>
        <question>s. s. v.</question>
        <answer>sub signo veneni – označeno jako "jed" (pod označením "jed")</answer>
      </card>
      <card>
        <question>stat.</question>
        <answer>statim – ihned (neodkladně)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sterilis.</question>
        <answer>sterilisatus, sterilisetur – sterilizovaný (sterilní), budiž sterilizován</answer>
      </card>
      <card>
        <question>subcut.</question>
        <answer>subcutaneus – podkožní</answer>
      </card>
      <card>
        <question>subl., sublim.</question>
        <answer>sublimatus – sublimovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>subst.</question>
        <answer>substantia – látka (substance)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>subt.</question>
        <answer>subtilis, subtiliter – jemný (subtilní), jemně</answer>
      </card>
      <card>
        <question>subtlss., subtliss.</question>
        <answer>subtilissimus – nejjemnější (velejemný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>suc., succ.</question>
        <answer>succus – šťáva (výtažek)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>suill.</question>
        <answer>suillus – vepřový (prasečí)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>sum.</question>
        <answer>sume, sumat, sumatur, sumendus – vezmi, ať vezme, budiž užíván, k užívání</answer>
      </card>
      <card>
        <question>supp., suppos.</question>
        <answer>suppositorium – čípek do konečníku</answer>
      </card>
      <card>
        <question>susp.</question>
        <answer>suspensio – suspenze</answer>
      </card>
      <card>
        <question>t., tal.</question>
        <answer>talis – takový (tak veliký)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>tabl., tbl.</question>
        <answer>tabella, tabletta, tabula, tabuletta – tableta, tableta, tabulka, tabulka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>tc., tct.</question>
        <answer>tinctura – tinktura</answer>
      </card>
      <card>
        <question>t. d.</question>
        <answer>tales doses – takové dávky</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ten.</question>
        <answer>tenuis – řídký (zředěný, tenký)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>therap.</question>
        <answer>therapeuticus – léčebný (terapeutický)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ti.</question>
        <answer>tinctura – tinktura</answer>
      </card>
      <card>
        <question>titr.</question>
        <answer>titratus – titrovaný</answer>
      </card>
      <card>
        <question>tub.</question>
        <answer>tuba, tubus – tuba (rourka), rourka (trubička)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>tub. expl.</question>
        <answer>tubus exploratorius – zkumavka</answer>
      </card>
      <card>
        <question>tubul.</question>
        <answer>tubulus – trubička (rourka)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>tubul. capill.</question>
        <answer>tubulus capillaris – kapilára</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ung.</question>
        <answer>unguentum – mast</answer>
      </card>
      <card>
        <question>us.</question>
        <answer>usus – použití</answer>
      </card>
      <card>
        <question>vac., vacc.</question>
        <answer>vaccinum – vakcína</answer>
      </card>
      <card>
        <question>vehic.</question>
        <answer>vehiculum – nositel (nosič, prostředník)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>ven.</question>
        <answer>venalis – prodejný (obyčejný)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>v. h. p.</question>
        <answer>via humida paratus – připraveno mokrou cestou</answer>
      </card>
      <card>
        <question>vitr.</question>
        <answer>vitrum, vitreus – láhev, lahvička</answer>
      </card>
      <card>
        <question>vitr. gutt.</question>
        <answer>vitrum guttatorium – lahvička kapací (láhev s kapátkem)</answer>
      </card>
      <card>
        <question>vulg.</question>
        <answer>vulgaris – obecný (obyčejný)</answer>
      </card>
    </cardset>
  </textcards>