Pseudotumory

From WikiSkripta

(Redirected from Pseudotumor)

Pseudotumory jsou nepravé nádory – patologické změny, které makroskopicky připomínají nádor (především zduření – tumor), ale etiologicky a mikroskopicky se o nádory nejedná. Většinou se jedná o obrazy zjištěné v klinice (fyzikálním vyšetřením nebo zobrazovacími metodami). Patří mezi ně:

Inflammatorní pseudotumor (Inflammatorní myofibroblastický tumor (IMT))
  1. cysty
  2. zánětlivé pseudotumory
  3. atypicky probíhající progresivní změnyhypertrofie, hyperplázie, hyperregenerace
  4. patologické ukládání cizorodého materiálu – makroskopicky budí dojem nádoru např. ukládání amyloidu, urátů (dnavé tofy), hlenů (ganglion) nebo tuků (xanthelesmata)
  5. poruchy embryonálního vývoje – hamarcie, choristie
  6. polypy

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]