Radiolýza

Z WikiSkript

Heslo

Radiolýza je chemický rozklad molekuly vyvolaný ionizujícím zářením.