Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Z WikiSkript


  • při hospitalizaci do 21 dní potvrdit razítkem na nemocničním oddělení díly I–III, při delší i IV a V
  • vycházky lze povolit až ode dne propuštění, mezi 07.00h a 19.00h, max. 6 h denně, je to třeba uvést na hlášence OSSZ (I. díl), při změně je třeba to opět písemně ohlásit OSSZ; jiné vycházky může povolit lékař OSSZ ze zvláštních důvodů
  • u OSSZ se vystavuje rozhodnutí o pracovní neschopnosti jen pokud si nemocný platí i nemocenské pojištění, to na rozdíl od důchodového není povinné (posílá-li pacient peníze každoměsíčně na zadaný variabilní symbol i na rodné číslo, platí si nemocenské pojištění, pokud posílá jen jeden příkaz, platí jen důchodové)
  • u osob pracujících jako zaměstnanci a současně jako OSSZ nemocensky pojištěná je nutno vystavit více rozhodnutí, vždy pro zaměstnanecký poměr i pro práci OSSZ
  • podrobnosti v zákoně 187/2006, paragrafy 53–65, zvláště pak paragraf 64 písm. g