SNRI

From WikiSkripta

Jedná se o antidepresiva třetí generace, s duálním působením. [edit | edit source]
Mechanismem účinku: Blok zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu - u noradrenalinu výrazněji. Blok zpětného vychytávání vede ke zvýšené koncetraci NT v synaptické štěrbině a tím zvyšují jejich nabídku pro receptory na postsynaptické membráně. Zvýšená nabídka vyvolá vyšší působení NT a antidepresivní účinky.[edit | edit source]
Zástupci: Venlafaxin, duloxetin, milnacipram.[edit | edit source]
Nežádoucí účinky: insomnie/zvýšená spavost, sex. dysfunkce[edit | edit source]