Sekvestrace

Z WikiSkript

Heslo

Uvoľnenie odumretej časti tkaniva od živého tkaniva. Poprípade, oddelenie časti krvi alebo tkáňovej tekutiny vo vnútri tela tak, že sa neúčastní krvného obehu.

Sekvestrace = oddělení části od celku:

  1. tvorba sekvestru,
  2. oddělení části krve / tkáňové tekutiny v těle tak, že se neúčastní krevního oběhu.
    • Příznaky a následky pro krevní oběh jsou podobné známkám ztráty krve nebo jako při dehydrataci. (Jako např. při sekvestraci tekutiny ve střevě při jeho neprůchodnosti (ileu)).

Sekvestr je název pro část oddělenou od celku. Obvykle se jedná o kus nekrotické tkáně (nejčastěji kosti) oddělený od okolní zdravé tkáně (lat. sequestro = oddělovat).

Odkazy

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 8. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1144 s. ISBN 978-80-7345-166-0.