Historie kategorie

Z WikiSkript

Stránka zobrazí poslední změny v kategorii, jejíž název je uveden za lomítkem na konci URL (tedy Special:CategoryHistory/název_kategorie). Přihlášený uživatel najde odkaz na tuto historii u každé kategorie pod nadpisem.