Sprievodca:Zápis LF SZU

Z WikiSkript

Zápis študentov do prvého ročníka[upravit | editovat zdroj]

Zápis študentov do vyšších ročníkov[upravit | editovat zdroj]

  • 2. - 6. ročník - študijný program všeobecné lekárstvo (VL)
  • 2. - 3. ročník - študijný program zubné lekárstvo (ZL)

Každý študent musí mať zaevidované všetky študijné výsledky v akademickom informačnom systéme MAIS za akademický rok 2014/2015 najneskôr do 31. 8. 2015 (študent musí mať zaevidované do dňa zápisu aj kredity za povinnú prázdninovú prax).

Poplatky pre študentov[upravit | editovat zdroj]

- platí pre: 2. - 6. ročníka doktorského štúdia (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo):

  • poplatok spojený s administratívnymi úkonmi pri zápise: 20 €,
  • poplatok za validačnú známku (predĺženie platnosti ISIC preukazu): 7 €,
  • výška školného na akademický rok pri súbežnom štúdiu a výška školného na akademický rok pri
  • prekročení štandardnej dĺžky štúdia v doktorskom študijnom programe: 850 €

Poplatky je potrebné uhradiť do 25. 8. 2015 bezhotovostným prevodom na účet SZU

Doklad o zrealizovanej platbe je nutné predložiť pri zápise do príslušného ročníka.

Termíny zápisov - LF - akademický rok 2015/2016[upravit | editovat zdroj]

Smer a ročník Dátum zápisu Čas zápisu
1. ročník – všeobecné lekárstvo A-K 2. 9. 2015 8.00 h
1. ročník – všeobecné lekárstvo L-Ž 2. 9. 2015 10.00 h
2. ročník – všeobecné lekárstvo A-K 7. 9. 2015 8.00 h
2. ročník – všeobecné lekárstvo L-Ž 7. 9. 2015 10.00 h
3. ročník – všeobecné lekárstvo A-K 8. 9. 2015 8.00 h
3. ročník – všeobecné lekárstvo L-Ž 8. 9. 2015 10.00 h
4. ročník – všeobecné lekárstvo A-K 9. 9. 2015 8.00 h
4. ročník – všeobecné lekárstvo L-Ž 9. 9. 2015 10.00 h
5. ročník – všeobecné lekárstvo A-K 10. 9. 2015 8.00 h
5. ročník – všeobecné lekárstvo L-Ž 10. 9. 2015 10.00 h
6. ročník – všeobecné lekárstvo A-K 4. 9. 2015 8.00 h
6. ročník – všeobecné lekárstvo L-Ž 4. 9. 2015 10.00 h
1. ročník – zubné lekárstvo 3. 9. 2015 8.00 h
2. ročník – zubné lekárstvo 3. 9. 2015 9.30 h
3. ročník – zubné lekárstvo 3. 9. 2015 11.00 h
  • Miesto konania: LF SZU v Bratislave, Poslucháreň B-201, Bratislava, Limbová 14, 2. poschodie