Srostlice (porodnictví)

Z WikiSkript

Heslo

Spojená dvojčata jsou podvojné zrůdy, monozygotní dvojčata s různým stupněm tělesného spojení (dle spojených částí např. craniopagus, pygopagus, thoracopagus).

Srostlice

Odkazy

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 8. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. ISBN 978-80-7345-166-0.