Standardní vodíková elektroda

Z WikiSkript

Heslo

Standardní vodíková elektroda je elektroda vytvořená z platiny, pokrytá platinovou černí, sycená plynným vodíkem pod tlakem 101 325 Pa za teploty 273,15 K, ponořená do roztoku se střední aktivitou vodíkových iontů a(H+) = 1. Probíhá na ní reakce:

½H2 [math]\displaystyle{ \rightleftharpoons }[/math] H+ + e-

Odkazy

Související články