Stokesův posun

Z WikiSkript

Stokesův posun označuje rozdíl mezi excitační vlnovou délkou a emisní vlnovou délkou. Emisní záření má menší energii, tedy menší frekvenci, tedy větší vlnovou délku než excitační záření, což má za následek posun emisního spektra oproti excitačnímu směrem k IR (infrared) oblasti. Této vlastnosti se využívá při využití fluorescenčních barviv a sond. Vlnová délka laseru použitého k excitaci je tedy nižší, než vyzářené vlnová délka fluoroforu.