Stručný přehled arytmií/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Normální EKG[upravit | editovat zdroj]

Sinus.JPG

Sinusová tachykardie[upravit | editovat zdroj]

 • Pulz nad 100/min., urychlení nastává postupně.
 • Rytmus bývá pravidelný.
 • Vlny P normální tvar, QRS normální.

SINUS-TACHY.JPG

Sinusová bradykardie[upravit | editovat zdroj]

 • P pod 60/min.
 • Rytmus pravidelný.
 • Vlny P a QRS normální.

SINUS-BRADY.JPG

Síňové extrasystoly[upravit | editovat zdroj]

 • Předčasný komplex P-QRS-T (přichází dříve).
 • Vlna P má odlišný tvar, QRS je normální.
 • Neúplná kompenzační pausa.

Flutter síní[upravit | editovat zdroj]

 • Vlny P jsou pilovité, částečně zasahují pod izolinii, frekvence okolo 300/min. (vlny F)
 • Pulz závisí na stupni blokovaných vln (většinou okolo 150).
 • Rytmus je u neléčeného pravidelný u léčeného nepravidelný.
 • QRS normální.

FlutterSINE.JPG

Fibrilace síní[upravit | editovat zdroj]

 • Pulz okolo 150–200/ min.
 • Rytmus nepravidelný.
 • Vlny P abnormální s frekvencí okolo 600/min., těžko rozeznatelné.
 • QRS normální.

FS.JPG

Junkční, náhradní rytmus[upravit | editovat zdroj]

 • Pulz okolo 40–60/min.
 • Rytmus pravidelný.
 • Vlny P negativní, ve svodech II,III, aVF umístěné před, za nebo v QRS.
 • QRS normální.

Komorová extrasystola[upravit | editovat zdroj]

 • Nepravidelný rytmus.
 • Předčasný stah a po něm úplná pauza.
 • Široký QRS.

KES.JPG

 • Nebezpečné jsou nakupené extrasystoly.

Kuplety.jpg

Komorová tachykardie[upravit | editovat zdroj]

 • Pulz 150–200/min.
 • QRS bizardní tvar, vysoký.
 • Náhlý konec i začátek.
 • Nebývá patrna vlna P.

KT.JPG

Flutter komor[upravit | editovat zdroj]

 • Pulz nad 200/min.
 • QRS široký, bizardní, změna aplitudy.

Fibrilace komor[upravit | editovat zdroj]

 • Jedná se o míhání komor, kdy je na EKG vidět srdeční aktivita bez mechanické práce.
 • QRS nahrazeno vlnami.

Fibrilace-komor.JPG

S-A blokády[upravit | editovat zdroj]

 • Vypadne celý komplex P-QRS-T, pouze izolinie.
 • U částečné blokády je vzniklá pauza násobkem doby P-P předchozího rytmu.
 • U úplné blokády bývá pauza přerušena junkčním rytmem nebo náhradním komorovým rytmem.

A-V bloky[upravit | editovat zdroj]

A-V blok I. stupně[upravit | editovat zdroj]

 • Delší doba mezi P-Q → převede se vše, ale pomalu.
 • Rytmus pravidelný, vlny normální.

A-V blok I. stupně

A-V II.stupně, 1.typu[upravit | editovat zdroj]

 • Postupné prodlužování P-Q a po určitém počtu jeden komplex vypadne a zbude pouze P vlna.
 • Blokování QRS se periodicky opakuje, jsou normální šíře.

1.typ

A-V blok II. stupně, 2. typu[upravit | editovat zdroj]

 • Náhlé vypadnutí QRS a zapíše se pouze vlna P, bez prodlužování intervalu P-Q.
 • Blokování QRS přichází nepravidelně, QRS široké.

2. typ

A-V blok III. stupně[upravit | editovat zdroj]

 • P 40–60/min.
 • Frekvence vln P je vyšší než QRS, vlny P jsou bez vazby na QRS.
 • QRS normální nebo rozšířené.
 • Může vyústit v zástavu komor, kdy na EKG jsou viditelné pouze vlny P.

AV-III.JPG

Blokáda P Tawarova raménka[upravit | editovat zdroj]

 • Rozšíření QRS, ve svodu V1,2 připomíná písmeno M.
 • Ve svodu V6, I, aVL je výrazně široké S nebo QS.
 • Vlna T je opačná než je výchylka QRS.

Asystolie[upravit | editovat zdroj]

 • Jedná se o srdeční zástavu, bez elektrické aktivity.

Asystolie

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SOVOVÁ, Eliška, et al. EKG pro sestry. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1542-2.