Studijní modely v zubním lékařství

From WikiSkripta

(Redirected from Studijní modely)

Modely stavu dutiny ústní využívané před protetickým či ortodontickým ošetřením. Nejčastěji se zhotovují odlitím sádrového modelu v laboratoři na základě otisků chrupu.

Využití[edit | edit source]

  • analýza výchozího stavu,
  • plán ošetření,
  • modelace ošetření,
  • konzultace s pacientem,
  • zhodnocení výsledků protetického či ortodontického ošetření

Použitá literatura[edit | edit source]

  • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.