Tardieuovy skvrny

Z WikiSkript

Heslo
Tardieuovy skvrny

Tardieuovy skvrny jsou označovány tečkovité krevní výronky pod poplicnicemi a pohrudnicí u mechanického dušení. Je nutné zdůraznit, že tyto drobné petechie lze nalézt i pod epikardem (ecchymoses subepicardiales) a pod pouzdrem brzlíku (ecchymoses subcapsulares thymi), obecně pod serózními blanami. Tyto ekchymózy nejsou výlučně patognomické pro mechanické formy dušení, ale jsou typickou součástí tzv. viscerálního syndromu městnání. V anglosaské soudnělékařské literatuře jsou velmi často Tardieuovy skvrny nesprávně ztotožňovány s vibices na kůži. Také syndrom týraného a zanedbávaného dítěte (CAN; battered child syndrom) bývá v literatuře označován jako (Ambroise) Tardieu syndrom.


Synonymem pro týž jev je název Bayardovy skvrny (Henri-Louis Bayard, 1812-1852, francouzský soudní lékař. Tečkovité krevní výronky pod poplicnicemi a pohrudnicí u dušení popsal u dušení dříve než Ambroise Tardieu). Auguste Ambroise Tardieu (1818–1879) – významný francouzský patolog a soudní lékař. Tečkovité krevní výronky pod poplicnicemi a pohrudnicí u dušení Tardieu systematicky popsal v roce 1859.

Odkaz

  • NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudním lékařství. Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.