Terminální péče

Z WikiSkript

Symptomatická léčba zmírňuje a odstraňuje symptomy nádorového onemocnění.

  • Musí být komplexní.
  • Dominantní význam má tišení bolesti.

S progresí onemocnění přechází symptomatická léčba plynule v péči terminální, v té hraje (vedle symptomatické terapie) roli i ošetřovatelská péče a péče o psychický stav.

  • To běžná lůžková oddělení obvykle nejsou schopna poskytnout, proto se zřizují speciální azylová zařízení, kde je zajištěno důstojné umírání – hospice.
  • Hospice jsou specializované programy, jejichž cílem je poskytnout pacientovi péči v době, kdy není možná ani terapie kurativní ani paliativní.
  • Umožňuje dožít důstojně, bez zbytečného utrpení.
  • Hospice jsou buď v samostatných objektech, nebo fungují formou domácí komplexní hospicové péče (pacient je v domácím prostředí, ale stará se o něj zdravotnický pracovník).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]