Trepanace

Z WikiSkript

Heslo

Trepanací rozumíme v ortopedii vytvoření otvoru do nitra kosti. Dojde k otevření dutiny, která je krytá kostí. [1]


Odkazy

Použitá literatura

  1. KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.