Uživatel:OK

From WikiSkripta

Za ... ve WikiSkriptech. Udělil MVejr.

MUDr. Ondřej Kučerka[edit | edit source]

odborný asistent

Jednotka intenzivní péče, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN