Uživatel:Tomino/Pískoviště

Z WikiSkript

20170803 194656.jpg Ivona Malachová (Redakce WikiSkript)


Nekompletní citace webu. . The top 10 causes of death [online]. World Health Oranization, Poslední revize leden 2017, [cit. 2017-06-13]. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/>.


Nekompletní citace webu. . Coronary Artery Disease - Coronary Heart Disease [online]. American Heart Assosiation, ©2015. [cit. 2017-06-13]. <http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews/Coronary-Artery-Disease---Coronary-Heart-Disease_UCM_436416_Article.jsp#.WUAMAdSLQU5>.
LATA, Jan a Jana JURÁNKOVÁ. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. Praktické lékárenství. 2011, roč. 7, vol. 5, s. 212-217, ISSN 1801-2434. 


Warfarin[upravit | editovat zdroj]


WarfarinStátní úřad pro kontrolu léčiv: Warfarin
B01AA03
antikoagulancium, antagonista vitaminu K
Chemický vzorec warfarinu
Chemický vzorec warfarinu
Indikace profylaxe a léčba tromboembolické choroby
Kontraindikace krvácivé stavy (v textu se potom čtenář dozví, že se warfarin nesmí, když nám pacient krvácí nebo když mu budeme krváceí způsobovat pícháním, řezáním a tak)
Interakce značné, především NSA, klarytromycin, statiny (otázna zní, jetli to tady nedělit na ty, které účinek zvyšují a ty, které účinek snižují ...)

Otázka zní, jestli má smysl uvádět mechanismus účinku (MÚ). Teď jsem to vyřešil tak že jsem opsal z SPC ten údaj o farmakoterapeutické skupině, který je u toho ATC kódu. Pokud z něj není pochopitelný MÚ, pak bude asi neznámý nebo tak složitý, že jej do infoboxu nemá smysl uvádět.

Ty chemické názvy jsou podle mého názoru pro WS zbytečné, kdo potřebuje, najde třeba na Wikipedii.

Nenašel jsem okýnko pro nežádoucí účinky, ty by tam podle mě být měly.

Uvádět obchodní názvy přípravků hned po INN název toho léčiva je super, na druhou stranu to postrádá smysl, pokud jsou stejné, jako v našem případě.

Kolik údajů tam z SPC uvést, na to neumím odpovědět. Co se týká třídění, spíše bych v infoboxu vyjmenovával a nechal třídění to textu. Je otázka, jestli interakte dělit na ty, které účinek zvyšují a na ty, které jej snižují, nebo to taky nechat do textu.


Insulinum glarginumStátní úřad pro kontrolu léčiv: Insulinum glarginum
Lantus
A10AE04
Léčiva k terapii diabetu, inzulíny a analogy dlouze působící, k injekční aplikaci
Indikace léčba diabetu mellitu
Kontraindikace hypersensitivita
Interakce hypoglykemizující látky (perorální antidiabetika); hyperglikemizující látky (kortikosteriody, sympatomimetika, levothyroxin); látky maskující příznaky hypoglykémie (betablokátory)

Tady u toho insulinu chybí kolonka pro cestu podání, otázka zní, jestli jí tam budeme uvádět nebo snad asi ne ... LI jsem napsal tak, že není zapotřebí to nějak škatulkovat.
RamiprilStátní úřad pro kontrolu léčiv: Ramipril
Acesial, Amprilan, Hartil, Medoram, Miril, Piramil, Ramicard, Ramigamma, Ramil, Ramipril, Tritace
ACE inhibitor
ATC kód: C09AA05
strukturní vzorec ramiprilu
strukturní vzorec ramiprilu
Indikace hypertenze, kardiovaskulární prevence a sekundární prevence po IM, glomerulární nefropatie, srdeční selhání,
Kontraindikace angioedém, stenóza atreria renalis, těhotenství
Nežádoucí účinky neproduktivní kašel, bolesti hlavy, závratě, poruchy vidění, zvýšená hladina draslíku v krvi, porucha ledvinných funkcí,
Interakce aliskiren, draslík a kalium šetřící diuretika, antihypertenziva, NSA a salicyláty

Ramipril je příkladem léčiva, které má řadu obchodních názvů. Vypsal jsem pouze monokomponentní přípravky, nikoli fixní kombinace. Ale nejsem si jist, zda-li bude pochipitelné, že ten druhý řádek jsou obchodní názvy ... Tu HVLP šablonu jsem přesunul do názvu léčiva - přjde mi tam logičtější.


Ulipristal[upravit | editovat zdroj]


UlipristalStátní úřad pro kontrolu léčiv: Ulipristal
ellaOne, Esmya
Pohlavní hormon a modulátor genitálního systému, postkoitální antikoncepce (ATC kód: G03AD02)
Pohlavní hormon a modulátor genitálního systému, modulátor progesteronového receptoru (ATC kód: G03XB02)
strukturní vzorec ulipristal-acetátu
strukturní vzorec ulipristal-acetátu
Indikace nouzová antikoncepce pro použití během 120 hodin (5 dnů) od nechráněného pohlavního styku, předoperační léčba středně závažných až závažných symptomů onemocnění děložními myomy
Kontraindikace genitální krvácení neznámého původu, karcinom dělohy, děložního hrdla, vaječníků, prsů, těhotenství, kojení
Nežádoucí účinky bolest hlavy, nauzea, bolest břicha, dysmenorea
Interakce inhibitory (ritonavir) a induktory (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, třezalka) CYP3A4, látky zvyšující pH žaludku (esomeprazol), hormonální kontraceptiva

Ulipristal má v závislosti na dávce a způsobu užití dvě rozdílné indikace, proto je také zařazen do dvou ATC skupin ...


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]