Uživatelka:Ťup/Pískoviště

Z WikiSkript

Musculus psoas majorČesky:
Terminologia Anatomica 1998: Musculus psoas major


M. psaos major

Začátek: těla obratlů T12-L5, processus costarii L1-L5
Úpon: trochanter major
Inervace: n. femoralis, přímé větve z plexus lumbalis L1-L3
Funkce: flexe, vnější rotace v kyčelním kloubu== Související články ==

HÁTLOVÁ, Běla a Jitka SUCHÁ. Kinezioterapie demencí :  [pohybová cvičení v léčbě demencí]. 1. vydání. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-564-7.


Nekompletní citace publikace. . Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. 1. vydání. Praha : Grada : Avicenum, 1996. ISBN 80-7169-187-9.

STRUSKOVÁ, Olga a Jarmila NOVOTNÁ. Metoda Ludmily Mojžíšové :  cesta k přirozenému otěhotnění. 1. vydání. Praha : Ivo Železný, 2003. ISBN 80-237-3771-6.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Galén, 2010. 0 s. ISBN 978-80-7262-657-1.


ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie 1. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.