Uživatelka:Jitste/Pískoviště

Z WikiSkript

Tezaurus MeSH

Tezaurus je řízený slovník termínů (klíčových slov), které se používají pro vyjádření obsahu dokumentu. Jednotlivé termíny se nazývají deskriptory. Tezaurus zachycuje podřazenost, nadřazenost i synonyma mezi termíny. Podrobnější definici můžete najít např. ve Wikipédii. Tezaury vznikají obvykle pro určitý obor, ale existují i tezaury polytématické.

V medicíně se nejvíce používá tezaurus MeSH (Medical Subject Headings). MeSH vznikl v roce 1960 v National Library of Medicine v Bethesdě (USA). Obsahuje termíny z biomedicíny a je stále průběžně aktualizován. Používá se pro zpracovávání a vyhledávání dokumentů. Setkáte se s ním v katalozích lékařských knihoven nebo databázi MEDLINE (PubMED). Do češtiny MeSH překládá Národní lékařská knihovna v Praze.

Přístup k tezauru
Tezaurus MeSH jako uživatelé využijete nejvíce při vyhledávání potřebných dokumentů. Může vám posloužit, když si potřebujete najít, jaký termín se v odborné literatuře používá pro problematiku, kterou hledáte. Česká verze vám zároveň může pomoci při překladu klíčových slov do angličtiny.


Deskriptory
"Ke každému hlavnímu deskriptoru patří jeden i více kódů, které označují jeho umístění v polyhierarchické struktuře tezauru, dále jeho definice, informace o roce, kdy bylo heslo vytvořeno, „viz též“ odkazy a „viz“ odkazy, pokud se vyskytují. Do češtiny se překládají kromě hlavních deskriptorů některé viz odkazy, definice a poznámky se nepřekládají." [1]


Ukázka popisu deskriptoru v české verzi MeSH:

deskriptor v české verzi MeSH


Literatura[upravit | editovat zdroj]

  1. NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA,. Tezaurus Medical Subject Headings (MeSH) [online]. [cit. 2010-08-13]. <http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/preklad-tezauru-mesh>.