Ukončení péče o pacienta

From WikiSkripta

Poskytovatel zdravotních služeb ukončuje péči o pacienta[1], pokud[2]:

  • předává pacienta do péče jinému poskytovateli,
  • pacient je vyléčen (neplatí u praktických lékařů; zároveň je nutné zajistit návaznost sociálních služeb),
  • pacient odmítá veškerou zdravotní péči,
  • pacient omezuje práva ostatních,
  • přestal dodržovat zdravotní plán, který je nezbytný pro léčbu a kterého je schopen,
  • z výhrady svědomí[1] (interrupce, transfuze atd.)


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b TĚŠINOVÁ, Jolana. Základní principy a terminologie v medicínském právu [přednáška k předmětu Veřejné zdravotnictví a medicínské právo, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 3.3.2014. 
  2. Česká republika. Zákon o zdravotních službách. 2011. 372/2011 Sb., § 48. Dostupné také z URL <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372>.