Výpočetní tomografie s kuželovým svazkem

Z WikiSkript

Výpočetní tomografie s kuželovým svazkem (anglicky Cone Beam Computed Tomography - CBCT) je RTG zobrazovací metoda využívaná pro prostorové zobrazení tkání, zejména ve stomatologii. Je odvozena od klasické výpočetní tomografie (CT), ale rentgenové paprsky jsou zde vyzařovány ve tvaru kuželu a k detekci slouží plošná matrice scintilačních detektorů. Zdroj RTG záření a plošný detektor jsou zpravidla na společném C rameni, které se otáčí kolem středu v místě snímané struktury nehybného pacienta. Výhoda snímání celé plochy detektoru ozářené kuželem RTG najednou je v nižší radiační zátěži pro pacienta.