Vývoj kostry/lebka a axiální skelet

Z WikiSkript

Kosterní systém vzniká z:

 • paraaxiálního mesodermu – ze sklerotomu → mesenchym (koncem 4. týdne) – buňky mesenchymu schopny migrace → fibroblasty, chondroblasty, osteoblasty,
 • mesodermu laterální ploténky – kostra končetin,
 • buněk neurální lišty – část skeletu lebky.

Osifikace

 • desmogenní – kostní tkáň vzniká přímo z mesenchymu,
 • chondrogenní – nejdříve vzniká chrupavčitý model kosti.

Lebka[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Neurocranium[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Obklopuje mozek a smyslové orgány,

 • rozdělení podle způsobu osifikace:
  • desmocranium,
   • buňky neurální lišty + paraaxiální mesoderm → mesenchym obklopí mozek → v mesenchymu vznikají spikuly (ostrůvky kostní tkáně) → spikuly se radiálně rozšiřují,
  • chondrocranium,
   • každá kost se skládá z několika chrupavčitých základů → splynutí → jednotlivé kosti,
   • spoje mezi kostmi → růstová centra lebeční baze,
   • prechordální chondrocranium = kosti, které jsou derivátem neurální lišty (před sella turcica),
    • os ethmoidale, ala minor ossis sphenoidalis, ala major ossis sphenoidalis,
   • chordální chondrokranium = kosti pocházející z okcipitálních sklerotomů,
    • corpus ossis sphenoidalis, bassis ossis occipitalis, os petrosum.

Splanchnocranium[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Obličejová část lebky,

 • z žaberních oblouků:
  • 1. žaberní oblouk:
   • maxilární val → premaxilla, maxilla, os zygomaticum, os palatinum, incus,
   • mandibulární val →Meckelova chrupavka (kolem desmogenně osifikuje mandibula), malleus, lig. sphenomandibulare,
  • 2. žaberní oblouk → stapes, proc. styloideus, lig. stylohyoideum, část os hyoideum,
  • 3. žaberní oblouk → zbytek jazylky.

Lebka novorozence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Lebka novorozence.
 • Kosti oddělené vazivovými pruhy → z nich vzniknou sutury,
 • v místě styku více kostí jsou vazivové blány = fontanely,
  • největší je fonticulus anterior,
  • tyto vazivové struktury umožňují změnu tvaru lebky při porodu.

Obratle[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • 4. týden – buňky sklerotomu putují na obvod míchy a chordy → spojení s druhostranným sklerotomem,
 • resegmentace – kaudální polovina sklerotomu každého somitu se spojuje s kraniální polovinou somitu následujícího,
 • myotomy se nedělí → svaly začínají a upínají se na sousedních obratlích → umožněn pohyb páteře,
 • chorda dorsalis vytvoří nucleus pulposus meziobralových plotének.

Žebra a sternum[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Žebra – vznik prodlužováním processus costales hrudních obratlů → pocházejí ze sklerotomů,
 • sternum – z mesenchymu somatopleury, z párového chrupavčitého modelu.