Vyšetření per rectum

From WikiSkripta

(Redirected from Vyšetření per rektum)


Vyšetření per rectum (indagatio per rectum, vyšetření prstem přes konečník) je velice důležité, avšak často opomíjené vyšetření. Přitom se jedná o vyšetření rychlé, levné a vysoce efektivní. Záchyt závažných patologických stavů (kolorektálního karcinomu) tímto vyšetřením je rozhodně nezanedbatelný.

Indikace[edit | edit source]

Vyšetření per rectum by mělo být součástí každého komplexnějšího vyšetření, každé preventivní prohlídky, dále pak při podezření nebo screeningu těchto patologických stavů:

Provedení a hodnocení[edit | edit source]

 • Pacient zaujímá polohu na zádech – gynekologická poloha nebo-li také litotomická, na „všech čtyřech“ – genupektorální poloha nebo na boku. V praxi je asi nejužívanější poloha na levém boku s koleny ve flexi mírně přitaženými k hlavě.
 • Lékař si nasadí rukavici. Vyšetření provádí jedním prstem (ukazováčkem), na který si nanese vhodný gel (např. gel s mesokainem, který slouží současně jako lubrikant a anestetikum). Před započetím výkonu musí pacienta informovat, že začne
Vyšetření per rectum
 • Následně:
 1. Pohledem zhodnotíme krajinu análního ústí (hemoroidy, fisura, pooperační jizvy apod.).
 1. Vyšetřujícím prstem opatrně prokrouživým pohybem vnikneme do rekta, hodnotíme tonus análních svěračů a případnou bolestivost
 2. Dále nás bude zajímat náplň rekta, rektální sliznice a především přítomnost tumorózních útvarů. Lokalizaci chorobných nálezů určujeme podle hodinového ciferníku, přičemž číslo 12 přiléhá ke kostrči (popis tedy např. zní: tumor uložený mezi číslem 1 až 3)
 3. U muže palpačně vyšetřujeme prostatu (fyziologická prostata je měkká, nebolestivá, velikosti kaštanu, symetrická).
 4. U ženy palpujeme děložní čípek (fyziologický děložní čípek je hladký, nebolestivý, středně tuhé konzistence, symetrický).
 5. V závěru vyšetření hodnotíme konzistenci a barvu stolice na rukavici (zvláště pozorně pátráme po přítomnosti krve, hlenu a hnisu).


Některé patologické nálezy:
 • Je-li Douglasův prostor naplněn hnisem – pacientka pociťuje bolestivost při vyšetření na levém boku napravo. Sliznice konečníku v této lokalitě má těstovitou konzistenci a je vyhlazená.
 • Ochablý tonus sfinkteru je při nízké obstrukci střeva a při peritonitidě.


Fyziologický nález bychom do chorobopisu nebo dekurzu zapsali takto:
 • Per rectum:
 1. bez chorobného nálezu – postačí,
 2. okolí anu klidné, indagace nebolestivá, tonus svěrače v normě, na dosah prstu bez rezistence, na rukavici hnědá stolice bez příměsi krve – chcete-li být naprosto přesní.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2007. 243 s. s. 127-128. ISBN 978-80-247-1309-0.
 • PAVROVSKÝ, Josef. Náhlé příhody břišní. 1. vydání. Státní zdravotnické nakladatelství Praha, 1966. 130 s. s. 13.