Widget:Object

Z WikiSkript

Widget vkládá html object (audio, video, PDF) s následujícími parametry:

  • sirka – šířka objektu (defaultně 600 px),
  • vyska – výška objektu (defaultně 400 px),
  • url – URL objektu (ideálně PDF, případně audio nebo video soubor).

Ukázka

{{#widget:Object|sirka=800|vyska=400|url=https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Abnomarni-jaterni-testy.pdf}}